Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Jarné prázdniny so svätým Jozefom

Milé deti a mládež, milé rodiny!

Pripravili sme pre vás novú aktivitu na jarné prázdniny.

Spočíva v duchovnom impulze a plnení aktivít na každý deň. Každý deň niečo nové.

Úvodné pokyny a všetky potrebné informácie nájdete TU.

PONDELOK    (náhľad na výtvory dňa si môžete pozrieť TU)

UTOROK    (náhľad na diela dňa si môžete pozrieť TU)

STREDA     (video z fotografií tohto dňa nájdete TU)

ŠTVRTOK   (pohľad na pestrosť splnenia výziev je TU

PIATOK       (realizáciu výziev tohto dňa nájdete TU)

SOBOTA     (vyvrcholenie akcie nájdete TU)

VYHODNOTENIE

Do tejto akcie sa zapojilo spolu 44 účastníkov. Niektorí sa zapojili len v jeden deň, iní to skúšali viac dní. Niektorí plnili všetky úlohy, iní si z daného dňa vybrali len jednu.
Z celkového počtu bolo 23 takých (či už jednotlivcov alebo tých, ktorí sa zapojili do plnenia úloh ako „tím“ – čiže spolu 30 ľudí), ktorým sa podarilo splniť výzvy každého zo 6 dní. Niektorí dokonca pri možnosti vybrať si akým spôsobom splnia úlohu, si vybrali OBE možnosti.

Tiež si vážime vynaliezavosť aj tých, ktorí počas prázdnin upadli do karantény a hľadali možnosti plnenia úlohy VON.

Všetkým zapojeným ďakujeme a oceňujeme Vašu námahu. Veríme, že tak ako pre nás, aj pre Vás to bol požehnaný čas.