Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Katechézy Dobrého Pastiera2

Pozývame deti (3 – 7 r.) do CCVČ
na šieste stretnutie KATECHÉZ DOBRÉHO PASTIERA

v piatok 15. 3. 2019 o 16:00 h

smileyTešíme sa na Vássmiley
riaditeľka Iveta Haburajová a pán kaplán Martin Rečlo


„Dať dieťaťu slobodu neznamená
ponechať ho samé na seba.“

                                                                        Mária Montessori


•  Katechézy DOBRÉHO PASTIERA vychádzajú z princípov pedagogiky Márie Montessori. Pri ich tvorbe sa vychádzalo z predpokladu, že náboženská výchova malého dieťaťa musí byť postavená na pozornom sledovaní vývoja náboženskej vnímavosti a duchovných potrieb dieťaťa. Môžeme teda povedať, že Boh je Láska, a dieťa sa s tým prirodzene stotožňuje, preto je treba od najútlejšieho veku dieťaťa umožniť mu stretnutie s Bohom.

•  Katechézy DOBRÉHO PASTIERA sú prístupom k náboženskému formovaniu a  rozvoju detí. Sú zamerané hlavne pre deti od 3 do 12 rokov (katechéza v troch vekových stupňoch 3-6, 6-9 a 9-12 rokov), ktorých rodičia majú záujem o výchovu detí v kresťanskej viere. Jedným z kľúčových znakov katechéz je použitie špeciálnych materiálov určených pre prezentáciu teologických tém a vlastnú prácu detí. Ďalším prvkom je átrium, ku ktorému patrí pripravené prostredie a spoločenstvo detí a dospelých – katechétov a rodičov.

V našom CCVČ v školskom roku 2018/2019 realizujeme katechézy DOBRÉHO PASTIERA pre deti prvej vekovej skupiny, teda 3 – 6 ročné pod vedením Mgr. Ivety Haburajovej. Stretnutia bývajú spravidla raz za mesiac a trvajú približne 1,5 hodiny. Informujeme o nich vždy v oznamoch v kostole a na našej webovej stránke.
Okrem detí sa osobitne venujeme aj rodičom – spravidla je to stretnutie s kňazom.

Pozrite si viac vo fotogalérii