Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Poďme tvoriť netradične

 ‹ Projekty

 

Tento projekt bol spolufinancovaný Prešovským samosprávnym krajom a prebiehal v dňoch 10.8 – 12.8.2009. Počas trvania projektu sa uskutočnili tieto 3 aktivity:
 
  1. Servítková technika (Decoupage) – prebiehala počas prvého dňa. Deti sa oboznámili a naučili sa pracovať touto netradičnou technikou. Počas celého dopoludnia stihli vyrobiť viaceré výrobky (napr. zdobené kvetináče, rámy, obrazy, svietniky)
  2. Tvoríme z kartónu a papiera – počas druhého dňa deti tvorili rôzne pohľadnice, krabičky a ozdobné listy; prostredníctvom rôznych druhov papiera a vyrezávačiek sa mohli deti nechať viesť svojou fantáziou alebo tvoriť podľa predlohy
  3. Tvoríme zo sadry, vosku a gélu – táto aktivita bola poslednou v rámci projektu a mala najväčší úspech, výsledok bol prekvapivý.