Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Spoločenstvá

       Cirkevné centrum voľného času spolupracuje s viacerými spoločenstvami a hnutiami pôsobiacimi vo Farnosti Sv. Kríža v Snine. Tieto majú možnosť využívať priestory CCVČ na svoje stretnutia a akcie. Ide o tieto spoločenstvá a hnutia:

  •     ZKSM
  •     eRko
  •     Ružencové bratstvo
  •     Focolare
  •     Duchovná rodina sestier Božského Vykupiteľa
  •     Modlitby matiek
  •     Modlitby mužov

Tu nájdete bližšiu charakteristiku hnutí, organizácií a spoločenstiev pôsobiacich v našej farnosti – www.farasnina.sk