Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Vznik Katolíckeho domu Opus Dei

1991

Sninskí katolícki veriaci požiadali Mestský úrad v Snine o pridelenie priestorov pre prácu s mládežou a pre náboženské účely.

1992

Od januára do júna im boli dočasne pridelené na tieto účely priestory Klubu dôchodcov na Ul. 1. mája.

1994

Ako o novej možnosti sa uvažovalo o Materskej škole na ul. 1. mája, ktorá stála na časti farského pozemku a bola v blízkosti kostola. Poslanci Mestského zastupiteľstva však 28. januára tento návrh zamietli.

Onedlho však Školská správa v Humennom plánuje zrušiť ďalšiu Materskú školu v Snine pre nedostatočný počet prihlásených detí. Katolíci znova navrhujú zrušiť tú, o ktorú majú záujem. 28. júna na zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci konečne rozhodli, že by sa mala zrušiť Materská škola na ul. 1. mája – pri kostole.

21. septembra bola podpísaná zmluva o nájme na užívanie nebytových priestorov a pozemku bývalej materskej školy.

24. októbra sa vyhotovil zápis z odovzdania a prevzatia budovy bývalej Materskej školy na ul. 1. mája, ktorá týmto dňom dostala názov Katolícky dom Opus Dei (Dielo Božie).

3. novembra Farská pastoračná rada požiadala Mestský úrad v Snine o prevedenie budovy bývalej materskej školy do vlastníctva Rímskokatolíckeho farského úradu v Snine.

1995

2. novembra bol odsúhlasený odpredaj objektu Opus Dei spolu s pozemkom pre Rímskokatolícky farský úrad v Snine.

V Katolíckom dome Opus Dei boli zriadené tieto miestnosti:

  • na poschodí: miestnosť Júdu Tadeáša (pre mládežnícke stretnutia a knižnicu)
  • miestnosť Terézie Demjanovičovej (pre Ružencové bratstvo a Fatimské soboty)
  • na prízemí: miestnosť Faustíny Kowalskej (pre mládežnícke akcie a diskotéky)
  • miestnosť Katolíckej charity (aj pre mládežnícke stretnutia)

 

Prestavba Katolíckeho domu Opus Dei na farské pastoračné centrum

1994

9. novembra bola adresovaná Mestskému úradu v Snine žiadosť o súhlas k úprave priestorov bývalej materskej školy pre náboženské účely.

1995-1996

18. mája 1995 Rímskokatolícky farský úrad v Snine ohlásil na Mestský úrad v Snine začiatok stavebných úprav na budove Opus Dei. Jednalo sa predovšetkým o prestavbu prístavby kuchyne bývalej materskej škôlky na kláštor pre rehoľné sestry Božského Vykupiteľa. Táto prestavba prebiehala do leta 1996.

1997

Prestavba Katolíckeho domu Opus Dei bola pozastavená z dôvodu rekonštrukcie fary, ktorá bola v havarijnom stave a tiež si vyžadovala nemalé finančné prostriedky.

1998-2000

Práce na budove Opus Dei sa opäť obnovili za pomoci pracovníkov z verejnoprospešných služieb. V tejto etape prestavby sa väčšinou búrali staré priečky. Projekt Farského pastoračného centra Opus Dei vypracoval Ing. arch. Marián Sitarčík. Veľkou zmenou oproti pôvodnému stavu bolo zbúranie stropu jednej z miestností a vytvorenie veľkej spoločenskej sály. Aby sa to mohlo uskutočniť, bolo potrebné upevniť budovu železnou konštrukciou.

2000-2003

V tejto etape prestavby sa predovšetkým murovali nové priečky, robili sa nové omietky a nová dlažba. Tieto práce vykonávali väčšinou murári z Belej nad Cirochou.

2003

Práce na prestavbe budovy Opus Dei boli ukončené. Vzniklo tak Farské pastoračné centrum Opus Dei. Najväčšiu zásluhu na jeho vzniku majú Mons. Jozef Korem, správca farnosti v rokoch 1990-1996 a Vdp. Ján Dudič, jeho nástupca v rokoch 1996-2006.

2005

1. januára vzniklo v budove Farského pastoračného centra Opus Dei Cirkevné centrum voľného času, ktoré 3. januára posvätil košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik.