Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Vzdelávacie poukazy na šk. rok 2021/2022

Milí rodičia, milí žiaci či študenti!

Ešte stále je možné odovzdať CCVČ Váš VZDELÁVACÍ POUKAZ, a tak získať 50% zľavu z poplatku za krúžok –  DO 24.9.2021.

Časové zadelenie jednotlivých krúžkov zverejníme čoskoro.