Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Rozvrh hodín birmovancov 2020/2021

 NÁZOV SKUPINY  VEDÚCI  STRETNUTIE
 
 1. skupina  sestrička Chantal – Mgr. Marta Fukasová  
   
 2. skupina  kaplán Mgr. František Petruška  
   
 3. skupina  sestrička Rudolfa – Mgr. Mária Ondrušová  
   
 4. skupina  kaplán Mgr. Matej Futej  
   
 5. skupina  katechétka Mgr. Gabriela Zápotoková