Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Rozvrh hodín birmovancov 2023/2024

 NÁZOV SKUPINY  VEDÚCI  STRETNUTIE
 1. skupina  sestra Paulína – Mgr. Renáta Spišáková Pondelok
 15:00-16:00
 2. skupina sestra Rudolfa – Mgr. Mária Ondrušová Pondelok
 16:30-17:30
 3. skupina  dekan – Mgr. Slavomír Bakoň Pondelok
 18:45-19:45
 4. skupina  katechétka – Mgr. Gabriela Zápotoková Utorok
 17:00-18:00
 5. skupina  kaplán – Mgr. Matej Futej Štvrtok
 19:00-20:00