Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Mimoriadne prerušenie prevádzky

Cirkevné centrum voľného času na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

od 12.10.2020 do odvolania

mimoriadne prerušuje prevádzku.

O zmenách vás budeme informovať.