Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Požehnané Veľkonočné sviatky!

„Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?
Niet ho tu. Vstal z mŕtvych.“

(Lk 24, 5-6)


Sila Ježišovho zmŕtvychvstania
nech denne premieňa náš život 
a nech roznecuje v nás túžbu
po hlbokom stretnutí s NÍM.

Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky

praje CCVČ.