Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prímestský tábor „starší“ 3.-7.7.2023

Spolu 39 detí odštartovalo svoje prázdniny hneď od pondelka na prímestskom tábore CCVČ. Boli to takzvaní „starší“, čiže žiaci, ktorí skončili 6.-9. ročník ZŠ.

Úvodný deň bol športový. Po sv. omši sa presunuli na ihriská Cirkevnej spojenej školy, kde zahrali futbal, volejbal, florbal, bedminton, alebo si zvolili pohyb v rytme eRko-tancov. Popoludní nasledovali rôzne úlohy na stanovištiach, pri ktorých nikto nezostal suchý. Záver dňa vyplnila kruhová naháňačka.
Druhý deň po sv. omši sa účastníci tábora vyšantili na kúpalisku v Zemplínskych Hámroch. 
V štvrtok ráno sa už cestovalo vlakom do Košíc. Tam po návšteve krypty v dóme sv. Alžbety a sv. omši, nasledovalo skákanie a istá skúška odvahy a síl v Jump aréne.
A piatok – očakávaný celodenný výlet. Tentokrát doslova, lebo sa cestovalo do Vysokých Tatier už od 4:20. Odmenou však boli nádherné výhľady zo Skalnatého plesa a magistrály k Zamkovského chate až na Hrebienok. Večer ešte krátka zastávka v Košiciach na sv. omši a spovedi a potom späť do Sniny, kde už bolo po zotmení. 

Vďaka všetkým kňazom, vedúcim i animátorom za službu, vďaka ktorej všetci strávili požehnaný a krásny čas na tábore.