Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prvoprijímajúci – Farnosť sv. Kríža

Na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR sa mimoriadne prerušuje prevádzka CCVČ.
O prvom stretnutí vás budeme informovať na web stránke, nástenke, resp. telefonicky. Prosíme o vzájomnú trpezlivosť v tejto situácii. Len čo to bude možné, začneme so stretnutiami detí.

Dovtedy prosíme a povzbudzujeme rodičov, aby dohliadli na prípravu detí, zaujímali sa o to, čo preberajú v škole na hodinách náboženstva pomohli deťom s touto prípravou.

Povzbudzujeme Vás, preopakujte si s deťmi základné modlitby (ot. 48 a 49) ale najmä sa spoločne s nimi doma modlite a sústredene sledujte prenosy sv. omší na farskom kanáli alebo v TV Lux a pod.

Informácie z našej farnosti môžete nájsť aj na novozriadenej fb stránke.