Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prvoprijímajúci AKTUÁLNE – Farnosť Svätého Kríža v Snine

Milí rodičia, ak chcete, aby vaše dieťa v budúcom šk. roku 2023-24 pristúpilo v našej Farnosti sv. Kríža v Snine
ku 1.SV. PRIJÍMANIU (názov krúžku uveďte: „Pozvaní na hostinu“) – tretiaci a starší
prosíme o vypísanie tejto prihlášky do CCVČ, kde bude farská príprava prebiehať. V prihláške sa uvádza už budúcoročná škola/trieda dieťaťa. Nezabudnite prosím na podpis na všetky 4 tlačivá! Vyplnené tlačivá spolu s odporúčaným príspevkom na celoročné náklady priestorov (min 10€) odovzdáte vo farskej kancelárii KŇAZOVI.

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch 9:00-10:00 a po sv. omšiach s výnimkou sviatkov. Prosíme, aby ste tak urobili do konca júna 2023.
V prípade otázok či nejasností – kontaktná osoba:

kaplán Branislav Babjak, babjak.branislav@abuke.sk 0917 350 317  

 

Informácie o dianí v našej farnosti môžete nájsť aj na fb stránke.


INŠTRUKCIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Z FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE

NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

  1. Základom prípravy k prvému svätému prijímaniu je duchovný život v rodine, ktorý sa prejavuje spoločnou účasťou na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe rodičov a detí doma v rodine. 
  2. Deti navštevujú hodiny náboženskej výchovy v škole. Prosíme rodičov, aby sa zaujímali o to, čo deti preberajú a pomáhali im pri učení otázok. 
  3. Deti sa zúčastňujú na tzv. ´detskej sv. omši´ vo štvrtky o 18:00.
  4. Stretnutia detí vo farnosti budú 1x za mesiac vo štvrtok o 17:00. 

 

Otázky pre prvoprijímajúcich si môžete stiahnuť  › tu

Priebeh sviatosti zmierenia si môžete stiahnuť › tu