Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prvoprijímajúci AKTUÁLNE – Farnosť Svätého Kríža v Snine

Vzhľadom na súčasnú situáciu s pandémiou, stretnutia prvoprijímajúcich v budove CCVČ sa nateraz neuskutočňujú.

Prvoprijímajúci sa však majú zúčastňovať na svätých omšiach pre deti, ktoré sú v kostole v ŠTVRTOK o 18:00.

Slávnosť prvého svätého prijímania bude v 20.6.2021 (CSŠ a ZŠ Študentská) a 27.6.2021 (ZŠ Komenského a ZŠ Hviezdoslavova).

Nácviky pred slávnosťou prvého svätého prijímania budú v kostole v štvrtok a piatok po večernej svätej omši, v sobotu po spovedi.

Spoveď prvoprijímajúcich bude v SOBOTU o 10:30.

Rodičia prvoprijímajúcich sa môžu vyspovedať počas týždňa pred svätými omšami, alebo počas spovednej služby v štvrtok od 15:00 do sv. omše.

Informácie o dianí v našej farnosti môžete nájsť aj na fb stránke.


INŠTRUKCIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Z FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE

NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

  1. Základom prípravy k prvému svätému prijímaniu je duchovný život v rodine, ktorý sa prejavuje spoločnou účasťou na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe rodičov a detí doma v rodine. 
  2. Deti navštevujú hodiny náboženskej výchovy v škole. Prosíme rodičov, aby sa zaujímali o to, čo deti preberajú a pomáhali im pri učení otázok. 
  3. Deti sa zúčastňujú na tzv. ´detskej sv. omši´ vo štvrtky o 17:30.
  4. Stretnutia detí vo farnosti budú 1x za mesiac vo štvrtok 16:30. 

 

Otázky pre prvoprijímajúcich si môžete stiahnuť  › tu