Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prvoprijímajúci AKTUÁLNE – Farnosť Svätého Kríža v Snine

Informácie o dianí v našej farnosti môžete nájsť aj na fb stránke.


INŠTRUKCIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Z FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE

NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

  1. Základom prípravy k prvému svätému prijímaniu je duchovný život v rodine, ktorý sa prejavuje spoločnou účasťou na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe rodičov a detí doma v rodine. 
  2. Deti navštevujú hodiny náboženskej výchovy v škole. Prosíme rodičov, aby sa zaujímali o to, čo deti preberajú a pomáhali im pri učení otázok. 
  3. Deti sa zúčastňujú na tzv. ´detskej sv. omši´ vo štvrtky o 18:00.
  4. Stretnutia detí vo farnosti budú 1x za mesiac vo štvrtok o 17:00. 

 

Otázky pre prvoprijímajúcich si môžete stiahnuť  › tu

Priebeh sviatosti zmierenia si môžete stiahnuť › tu