Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Vyše 100 účastníkov VÝZVY

Do výzvy, či aktivity Môj obľúbený svätý sa zapojilo 104 účastníkov. Najmladší z nich má 2 roky, najstarší zapojený má 19 rokov.

Na odovzdaných dielach, ktoré mali podobu kresy, koláže, grafiky, textu či videa, sa objavilo celkovo 40 rôznych svätcov.

Na základe odovzdaných prác je najobľúbenejšou blahoslavená Anna Kolesárová. Ďalším obľúbencami sú sv. Mikuláš, sv. Ján Pavol II.,sv. Terezka aj sv. Faustína.

Všetkým zúčastneným ďakujeme!

Prezentáciu s odovzdanými dielami si môžete pozrieť TU.