Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zborové MIMOriadne stretnutie

V sobotu 2. apríla 2022 popoludní sa konečne uskutočnilo mimoriadne stretnutie detského speváckeho zboru, 
tzv. Zborové MIMO.
Bola to príležitosť viac sa spoznať, stretnúť sa mimo pravidelných nácvikov spevu, zaspievať pár nových piesní a samozrejme aj zjesť niečo chutné. 
Spolu 33 detí, ktoré už sú súčasťou detského zboru, alebo sa práve na tomto stretnutí rozhodli doň patriť, prišiel pozdraviť aj pán dekan Slavomír Bakoň. Zároveň deťom predstavil, 
čo od detského zboru očakáva a naopak, 
čo všetko môžu čakať členovia zboru. 
Veríme, že počet tvz. Zborových MIMO sa rozrastie tak ako počet členov detského speváckeho zboru.