Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Katechézy Dobrého Pastiera

Termín ďalšieho stretnutia určíme a oznámime po ukončení súčasnej mimoriadnej situácie.