Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Katechézy dobrého pastiera

Pozývame rodičov a deti 3 – 7 r. do CCVČ na prvé stretnutie

KATECHÉZ DOBRÉHO PASTIERA

v piatok 21. 2. 2020 o 16:00

Na rodičov sa, ako vždy, teší pán kaplán.
smiley Podľa možnosti – pozývame oboch rodičov smiley

Pre pohodlné sedenie na zemi, odporúčame doniesť deťom prezuvky alebo hrubé ponožky.

Tešíme sa na Vás  smiley