Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou
o poskytnutie  2 % z Vami zaplatenej dane nášmu CCVČ.
Podporíte tak naše centrum, ktoré slúži na aktivity celého farského spoločenstva.
Vopred úprimné Pán Boh zaplať!
Všetky takto získané finančné prostriedky budú použité 
na skvalitnenie, modernizáciu a organizáciu
rôznych voľno-časových aktivít detí a celého farského spoločenstva.

2% – malá suma, ktorou sa dajú robiť veľké veci
Ď A K U J E M E 

Tlačivá nájdete v miestnosti pre matky s deťmi v kostole a tiež sú dispozícii TU