Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Najbližšie stretnutia sa uskutočnia

15. 02. 2024

29. 02. 2024

v budove CCVČ v čase 16:30 – 17:55.


„Dať dieťaťu slobodu neznamená
ponechať ho samé na seba.“

Mária Montessori


•  Katechézy DOBRÉHO PASTIERA vychádzajú z princípov pedagogiky Márie Montessori. Pri ich tvorbe sa vychádzalo z predpokladu, že náboženská výchova malého dieťaťa musí byť postavená na pozornom sledovaní vývoja náboženskej vnímavosti a duchovných potrieb dieťaťa. Môžeme teda povedať, že Boh je Láska, a dieťa sa s tým prirodzene stotožňuje, preto je treba od najútlejšieho veku dieťaťa umožniť mu stretnutie s Bohom.

•  Katechézy DOBRÉHO PASTIERA sú prístupom k náboženskému formovaniu a  rozvoju detí. Sú zamerané hlavne pre deti od 3 do 12 rokov (katechéza v troch vekových stupňoch 3-6, 6-9 a 9-12 rokov), ktorých rodičia majú záujem o výchovu detí v kresťanskej viere. Jedným z kľúčových znakov katechéz je použitie špeciálnych materiálov určených pre prezentáciu teologických tém a vlastnú prácu detí. Ďalším prvkom je átrium, ku ktorému patrí pripravené prostredie a spoločenstvo detí a dospelých – katechétov a rodičov.

V našom CCVČ v školskom roku 2023/2024 realizujeme katechézy DOBRÉHO PASTIERA pre deti prvej vekovej skupiny, teda 3 – 6 ročné pod vedením Mgr. Ivety Haburajovej. Stretnutia bývajú spravidla 2x za mesiac a trvajú približne 1,5 hodiny. Informujeme o nich vždy v oznamoch v kostole a na našej webovej stránke.

Pozrite si viac vo fotogalérii