Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Prvoprijímajúci – Farnosť Svätého Kríža v Snine

INŠTRUKCIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Z FARNOSTI SV. KRÍŽA V SNINE

NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

1. Základom prípravy k prvému svätému prijímaniu je duchovný život v rodine, ktorý sa prejavuje spoločnou účasťou na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe rodičov a detí doma v rodine.

  1. 2. Deti navštevujú hodiny náboženskej výchovy v škole. Prosíme rodičov, aby sa zaujímali o to, čo deti preberajú a pomáhali im pri učení otázok.
  2. 3. Deti sa zúčastňujú na tzv. ´detskej´ sv. omši vo štvrtky o 18:00.
  3. 4. Stretnutia detí vo farnosti budú 1x za mesiac vo štvrtok o 17:00. Prosíme rodičov, aby sa stretnutí zúčastňovali spolu s deťmi. Najbližšie stretnutie bude 11.1.2024.

V prípade otázok či nejasností ohľadom prípravy k prvému svätému prijímaniu môžete kontaktovať kaplána Branislava Babjaka:

babjak.branislav@abuke.sk alebo na telefónnom čísle 0917 350 317  

Informácie o dianí v našej farnosti môžete nájsť aj na fb stránke.

Otázky pre prvoprijímajúcich si môžete stiahnuť  › tu

Priebeh sviatosti zmierenia si môžete stiahnuť › tu