Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Katechézy Dobrého Pastiera

 Najbližšie stretnutia sa uskutočnia 

1. 6. 2023

15. 6. 2023

v budove CCVČ v čase 16:30 – 17:55.


„Dať dieťaťu slobodu neznamená
ponechať ho samé na seba.“

                                                                        Mária Montessori


•  Katechézy DOBRÉHO PASTIERA vychádzajú z princípov pedagogiky Márie Montessori. Pri ich tvorbe sa vychádzalo z predpokladu, že náboženská výchova malého dieťaťa musí byť postavená na pozornom sledovaní vývoja náboženskej vnímavosti a duchovných potrieb dieťaťa. Môžeme teda povedať, že Boh je Láska, a dieťa sa s tým prirodzene stotožňuje, preto je treba od najútlejšieho veku dieťaťa umožniť mu stretnutie s Bohom.

•  Katechézy DOBRÉHO PASTIERA sú prístupom k náboženskému formovaniu a  rozvoju detí. Sú zamerané hlavne pre deti od 3 do 12 rokov (katechéza v troch vekových stupňoch 3-6, 6-9 a 9-12 rokov), ktorých rodičia majú záujem o výchovu detí v kresťanskej viere. Jedným z kľúčových znakov katechéz je použitie špeciálnych materiálov určených pre prezentáciu teologických tém a vlastnú prácu detí. Ďalším prvkom je átrium, ku ktorému patrí pripravené prostredie a spoločenstvo detí a dospelých – katechétov a rodičov.

V našom CCVČ v školskom roku 2022/2023 realizujeme katechézy DOBRÉHO PASTIERA pre deti prvej vekovej skupiny, teda 3 – 6 ročné pod vedením Mgr. Ivety Haburajovej. Stretnutia bývajú spravidla raz za mesiac a trvajú približne 1,5 hodiny. Informujeme o nich vždy v oznamoch v kostole a na našej webovej stránke.
Okrem detí sa osobitne venujeme aj rodičom – spravidla je to stretnutie s kňazom.

Pozrite si viac vo fotogalérii