Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Predstavujeme nové CD

„ Pokoj Vám “

       Je to nielen veľkonočný pozdrav Krista učeníkom, ale i názov CD, ktoré bolo vydané pri príležitosti 15. výročia posviacky obnoveného farského kostola Povýšenia sv. Kríža.

       Vydali ho spoločne mladí a deti z oboch rímskokatolíckych farností. Presnejšie: 38 Sninčanov – deti, mladí, rehoľné sestričky pochádzajúce zo Sniny a tiež na ňom spolupracovali aj 3 hostia.

       Toto CD obsahuje výber z ich vlastnej tvorby za posledných 20 rokov /od roku 1988 až dodnes/. Speváci a hudobníci pod vedením Ivety Haburajovej sa skrze ich vlastné piesne chcú podeliť so svojou radosťou z prežívania priateľstva s Bohom a priniesť poslucháčom aspoň kvapku pokoja do dnešného uponáhľaného sveta.

       Ich najväčším želaním je, aby skrz toto CD mohol pôsobiť a uzdravovať sám Boh, čo už aj počas nahrávania pocítili oni sami na sebe. Túžia byť nástrojmi Kristovho pokoja, o čo sa počas 6 mesiacov nácvikov a nahrávania aj spoločne modlili.

       CD vyšlo v produkcii Ivety Haburajovej a Mareka Gerboca. Je pre všetkých Sninčanov i nesninčanov, pre veriacich ale i neveriacich, jednoducho pre tých, ktorí si radi popočúvajú piesne s posolstvom o živote, o hľadaní, o láske a o ceste k Bohu.