Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

1. Ja srdce dávam Tebe
Jaroslav Patráš (všetky piesne)
(I Give You My Heart)
1. Ja srdce dávam TebeMôj Ježišu vzácnyJa srdce dávam TebeA mám Ťa veľmi rád
2. Ja srdce dávam TebeMôj Ježišu vzácnyJa srdce dávam TebeVďaka, že Ti patrím
3. Ja srdce dávam TebeMôj Ježišu vzácnyJa srdce dávam TebeSi Pánom viem, mojím
2. Vďaka Ti Pane
(Thank You Oh Jesus)
R. Vďaka Ti Pane, za všetko, čo mi
dávaš každý deň. Vďaka Ti
Pane, za lásku, ktorú mám
1. Aj keď v žití zlé sa stane
A môj čin sa nezdarí
Tvoja ruka moje srdce
S láskou pohladí
2. Keď mi úsmev brázdi líce
A deň je tak nádherný
Vďaka Tvojej svätej láske
Smiem byť radostný
3. V dobrom, či v zlom stojíš pri mne
Nemusím sa nikdy báť
Čo mi treba do života
To mi všetko dáš
Záver: R
3. Ježiš môže
(I Want To Be Good)
1. Ja túžbu pod srdcom skrývam
Dnes túžim zjaviť ju vám
Že, podobať sa na Ježiša
Chcem, dúfam, že sa to dá
R. Mňa Ježiš môže
Urobiť láskavým
Za výsmech, nečistú pýchu
Odplácať sa len dobrým
2. Len s láskou chcem cestou kráčať
On príklad zanechal sám
Kde krivdivé slovo sa púšťa
Odpúšťať, tak radí nám
4.On ľúbi ťa
(Friend Of Mine)
R. Dnes skús na chvíľu stáť
Počúvať, čo ti vravím
1. Že v nebi žije Spasiteľ
On miluje ťa, viem
On ľúbi ťa, On ľúbi ťa
On ľúbi ťa, ja viem
2. Na zemi, tu za nás zomrel
Za naše hriechy, viem
On ľúbi ťa, On ľúbi ťa
On ľúbi ťa, ja viem
5. Daj mi sám, Ty môj Pán
(Praise The Creator)
1. Daj mi sám, Ty môj Pán, svetlo jasné
Daj mi sám sviecu zázračnú (Haleluja)
Daj mi sám, Ty môj Pán, svetlo jasné
Zažni vo mne lásku úžasnú
R. Chváľme, chváľme, Stvoriteľa
Chváľme všetci Boha na nebi
Chváľme, chváľme, Stvoriteľa
Chváľme Boha na nebi
2. Daj mi sám, Ty môj Pán, vodu živú
Daj mi sám pohár priezračný (Haleluja)
Daj mi sám, Ty môj Pán, vodu živú
Zavlaž vo mne život nádherný
3. Daj mi sám, Ty môj Pán, vieru pevnú
Daj mi sám hradby kráľovské (Haleluja)
Daj mi sám, Ty môj Pán, vieru pevnú
Odstráň kroky moje túlavé
4. Daj mi sám, Ty môj Pán, radosť večnú
Daj mi sám srdce láskavé (Haleluja)
Daj mi sám, Ty môj Pán, radosť večnú
Priblíž nebo pre mňa vzdialené
6. Chváľme Ho
(God Had Created All)
/: Chváľme Ho piesňou a vzdávajme česť,
Boh náš stvoril všetko vôkol nás:/
/:Nech lúky a lesy, hory spievať začnúhneď a úctu mu vzdáva každé z rán:/
Coda:
Chválim Ťa, haleluja, môj Bože
Chválim Ťa, srdcom mojím jasám
Chválim Ťa, žitím celým Ti slávu prikladám
Ja Tebe patrím istotu mám
7. Nebeská hviezda
(Day By Day)
1. Deň za dňom kráčam za Ježišom mojím
Bližšie a bližšie zas dnes k Nemu som
On ruku moju mi do svojej vloží
Tak dovedie ma na nebeský dvor
R. On svetu vládne, On hviezdy spať dá
Smiem, napriek búrkam, vidieť Jeho tvár
Deň za dňom kráčam za Ježišom mojím
Bližšie a bližšie zas dnes k Nemu som
2. Nežne a s lásku si Pán ma pritúli
Bližšie ku hviezdam si môcť budem stať
Keď niektorú z nich mi dá rukou chytiť
Rád vám ju dám, nech sa môžete smiať
8. Všetko, čo si stvoril
(You Have Created All)
1. Prameň smiechu z neba plynie, lásky kvet
Radosť vrúcna v nebi pramení
Slnka vôňa, jeho lúčov krásny lesk
Zvonček lúčmi šťastne zazvoní
R. Všetku krásu, čo si stvoril dávaš nám
Svoju lásku krížom splatenú
Všetku slávu opustil si kvôli nám
Vzdávame Ti vďaku, Ježišu
2. Tichý vánok v stromoch a či vtáčí let
Tvoja sláva z kvetov hovorí
Potok spieva pieseň za prekrásny svet
Naše vnútro láska zaplaví
9. Prišli sme Ťa chváliť
(Here We Are Next To You)
A. Prišli sme Ťa chváliť
Ježišu náš vzácny
Aj keď sme len veľmi maličký
Uškami počúvať
Očkami sa dívať
Pridajte sa k nám tiež vy veľký
B. Môžme smelo kráčať
Ulicami nástrah
Veď Ty ideš stále vedľa nás
Radosť v srdci máme
Keď sa spolu hráme
Že si nový deň stvoril pre nás
C. Skoro sa dočkáme
Veľmi sa tešíme
Na nebi sa oblak objaví
Po nás všetkých prídeš
Svoju tvár ukážeš
Nech nikto z nás cestu nestratí
10. Ráno, obed, večer
(Everyone Praise God)
1. Nebo Boha chváli, aj zem zajasá
Keď sa môžme z rána rosou prechádzať
Na stromoch už dávno všetci vtáci sú
Aj ja mu spievam pesničku
2. Slniečko na lúku svieti hrejivé
Kvietok Bohu púšťa vôňu k oblohe
Vôňa včielky láka zísť sa k obedu
Aj ja mu spievam pesničku
3. Krásavica dúha večer privodí
Svrček si svoj nástroj ešte doladí
Pán Boh zažne v diali hviezdičku prvú
Aj aj mu spievam pesničku
Coda:
Chválime Ťa Ježišu
BONUS: 11. PANIS ANGELICUS 
Panis angelicus fit panis hominum;
   Dat panis coelicus figuris terminum.
  O res mirabilis! Manducat Dominum
Pauper, pauper, servus et humilis.