Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Vznik Katolíckeho domu Opus Dei

1991

Sninskí katolícki veriaci požiadali Mestský úrad v Snine o pridelenie priestorov pre prácu s mládežou a pre náboženské účely.

1992

Od januára do júna im boli dočasne pridelené na tieto účely priestory Klubu dôchodcov na Ul. 1. mája.

1994

Ako o novej možnosti sa uvažovalo o Materskej škole na ul. 1. mája, ktorá stála na časti farského pozemku a bola v blízkosti kostola. Poslanci Mestského zastupiteľstva však 28. januára tento návrh zamietli.

Onedlho však Školská správa v Humennom plánuje zrušiť ďalšiu Materskú školu v Snine pre nedostatočný počet prihlásených detí. Katolíci znova navrhujú zrušiť tú, o ktorú majú záujem. 28. júna na zasadnutí Mestského zastupiteľstva poslanci konečne rozhodli, že by sa mala zrušiť Materská škola na ul. 1. mája – pri kostole.

21. septembra bola podpísaná zmluva o nájme na užívanie nebytových priestorov a pozemku bývalej materskej školy.

24. októbra sa vyhotovil zápis z odovzdania a prevzatia budovy bývalej Materskej školy na ul. 1. mája, ktorá týmto dňom dostala názov Katolícky dom Opus Dei (Dielo Božie).

3. novembra Farská pastoračná rada požiadala Mestský úrad v Snine o prevedenie budovy bývalej materskej školy do vlastníctva Rímskokatolíckeho farského úradu v Snine.

1995

2. novembra bol odsúhlasený odpredaj objektu Opus Dei spolu s pozemkom pre Rímskokatolícky farský úrad v Snine.

V Katolíckom dome Opus Dei boli zriadené tieto miestnosti:

  • na poschodí: miestnosť Júdu Tadeáša (pre mládežnícke stretnutia a knižnicu)
  • miestnosť Terézie Demjanovičovej (pre Ružencové bratstvo a Fatimské soboty)
  • na prízemí: miestnosť Faustíny Kowalskej (pre mládežnícke akcie a diskotéky)
  • miestnosť Katolíckej charity (aj pre mládežnícke stretnutia)

Prestavba Katolíckeho domu Opus Dei na farské pastoračné centrum

1994

9. novembra bola adresovaná Mestskému úradu v Snine žiadosť o súhlas k úprave priestorov bývalej materskej školy pre náboženské účely.

1995-1996

18. mája 1995 Rímskokatolícky farský úrad v Snine ohlásil na Mestský úrad v Snine začiatok stavebných úprav na budove Opus Dei. Jednalo sa predovšetkým o prestavbu prístavby kuchyne bývalej materskej škôlky na kláštor pre rehoľné sestry Božského Vykupiteľa. Táto prestavba prebiehala do leta 1996.

1997

Prestavba Katolíckeho domu Opus Dei bola pozastavená z dôvodu rekonštrukcie fary, ktorá bola v havarijnom stave a tiež si vyžadovala nemalé finančné prostriedky.

1998-2000

Práce na budove Opus Dei sa opäť obnovili za pomoci pracovníkov z verejnoprospešných služieb. V tejto etape prestavby sa väčšinou búrali staré priečky. Projekt Farského pastoračného centra Opus Dei vypracoval Ing. arch. Marián Sitarčík. Veľkou zmenou oproti pôvodnému stavu bolo zbúranie stropu jednej z miestností a vytvorenie veľkej spoločenskej sály. Aby sa to mohlo uskutočniť, bolo potrebné upevniť budovu železnou konštrukciou.

2000-2003

V tejto etape prestavby sa predovšetkým murovali nové priečky, robili sa nové omietky a nová dlažba. Tieto práce vykonávali väčšinou murári z Belej nad Cirochou.

2003

Práce na prestavbe budovy Opus Dei boli ukončené. Vzniklo tak Farské pastoračné centrum Opus Dei. Najväčšiu zásluhu na jeho vzniku majú Mons. Jozef Korem, správca farnosti v rokoch 1990-1996 a Vdp. Ján Dudič, jeho nástupca v rokoch 1996-2006.

2005

1. januára vzniklo v budove Farského pastoračného centra Opus Dei Cirkevné centrum voľného času, ktoré 3. januára posvätil košický pomocný biskup Mons. Stanislav Stolárik.