Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Inštrukcie pre birmovancov na šk. rok 2023/2024

Milí rodičia, ak chcete, aby vaše dieťa v budúcom šk. roku 2023-24 pristúpilo v našej Farnosti sv. Kríža v Snine
ku SVIATOSTI BIRMOVANIA (názov krúžku uveďte: „Prijmem dar“) – kvinta alebo 1. roč SŠ a starší,
prosíme o vypísanie tejto prihlášky do CCVČ, kde bude farská príprava prebiehať. V prihláške sa uvádza už budúcoročná škola/trieda dieťaťa. Nezabudnite prosím na podpis na všetky 4 tlačivá! Vyplnené tlačivá spolu s odporúčaným príspevkom na celoročné náklady priestorov (odporúčané min 10€) odovzdáte vo farskej kancelárii KŇAZOVI.

Úradné hodiny sú v pracovných dňoch 9:00-10:00 a po sv. omšiach s výnimkou sviatkov. Prosíme, aby ste tak urobili do konca júna 2023.
V prípade otázok či nejasností – kontaktná osoba:

kaplán Matej Futej, futej.matej@abuke.sk 0904 907 554

Na informovanie o dianí v našej farnosti slúži aj fb stránka farnosti.


  Základné modlitby a pravdy viery, ktoré si má zopakovať a ovládať každý birmovanec na začiatku prípravy k sviatosti birmovania.


  1. Účasť na nedeľnej sv. omši je samozrejmým prejavom kresťanského života. Je to na svedomí každého birmovanca i jeho rodičov.
  2. Všetci birmovanci sa stretávajú počas celého školského roka na svätých omšiach za účasti mládeže, ktoré sú v piatky o 18:00 hod. Prosíme, aby ste už o 17:50 hod. zaujali miesta v kostole, ktoré sú vyhradené pre vás.
  3. Každý birmovanec sa zúčastňuje birmovaneckých katechéz a to podľa rozvrhu hodín birmovancov.
  4. Birmovanci sa zapájajú do služieb pri piatkových mládežníckych svätých omšiach podľa rozpisu.
  5. Po ukončení každého tematického celku bude opakovanie podľa otázok.
  6. Každý birmovanec prichádza počas školského roka pravidelne na svätú spoveď. Nezabudnite si doniesť obrázok – kartičku a pri sv. spovedi dať podpísať.