Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Cirkevné centrum voľného času spolupracuje s viacerými spoločenstvami a hnutiami pôsobiacimi vo Farnosti Sv. Kríža v Snine. Tieto majú možnosť využívať priestory CCVČ na svoje stretnutia a akcie. Ide o tieto spoločenstvá a hnutia:

  •     ZKSM
  •     eRko
  •     Ružencové bratstvo
  •     Focolare
  •     Duchovná rodina sestier Božského Vykupiteľa
  •     Modlitby matiek
  •     Modlitby mužov

Tu nájdete bližšiu charakteristiku hnutí, organizácií a spoločenstiev pôsobiacich v našej farnosti – www.farasnina.sk