Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Budova CCVČ

miestnostc1a
Miestnosť č.1 (modlitebňa) – prebiehajú v nej modlitebné stretnutia a birmovanecké náuky.
miestnost c.2
Miestnosť č. 2 (učebňa) – slúži prevažne na výučbu birmovancov, anglického jazyka, ale prebieha v nej aj biblickýkrúžok ako i rôzne stretnutia (biblické olympiády, pracovné stretnutia).
hudobkaa
Miestnosť č. 3 (hudobná miestnosť) – prebiehajú v nej všetky hudobné krúžky, ako sú hra na klávesy, gitaru, spevácky krúžok a tiež aj kapela.
kniznicaa
Miestnosť č.4 (knižnica) –slúži na stretnutia rôznych spoločenstiev.
stolny tenis
Počítačová miestnosť – slúži na výučbu počítačového krúžku.Stolnotenisový stôl
farsky klub
Farský klub – má všestranné využitie, prebiehajú v ňom krúžky – divadelný, miništrantský, mládežnícky klub;birmovanecké a snúbenecké náuky, tvorivé dielne, rôzne stretnutia, posedenia i rodinné oslavy.
velka sala 3spolč.sála1
Veľká sála – je našou najväčšou miestnosťou, realizujú sa v nej hlavne pohybové krúžky a to cvičenia na fit loptách,aeróbny step, relaxačno-rehabilitačné cvičenia a stolno-tenisový krúžok. Túto miestnosť využívajú taktiež i mladí, kdemôžu hrať stolný tenis, stolový futbal a biliard. Deti si tu môžu zaskákať na veľkej trampolíne. Táto miestnosť sa využívaaj na stretnutia prvoprijímajúcich detí, konajú sa v nej rôzne besedy a prednášky pre mládež i širšiu verejnosť, plesy,ale aj premietanie filmov a hokeja.
vestibul
Vestibul
ihrisko1
Ihrisko