Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00


Ponuka  krúžkov  a  poplatky  na  školský  rok  2024/2025
Prihlásení do 31. augusta 2024 platia uvedený nižší poplatok
KULTÚRNO  –  UMELECKÉ   ODDELENIE
1.Detský divadelný súbor 45 €/35 €
2.Gitara a ukulele45 €/35 €
3.Hrajme Pánovi – „orchester“ (deti ovládajúce hru na akordeón, flautu, husle, gitaru a klávesy sa budú spoločne pripravovať na účinkovanie pri bohoslužbách)služobný krúžok bez poplatku
4.Hra na organe služobný krúžok bez poplatku 
(tí, ktorí hrajú v Snine)
50 € členovia z obcí mimo SV
5.Klávesy45 €/35 €
6.Spievajme Pánovi (zbory – Deti svetla a mládežnícky)služobný krúžok bez poplatku
7.Spojený zborslužobný krúžok bez poplatku
8.Tvorivé dielne s Bibliou (výtvarné a tvorivé činnosti)45 €/35 €
 
VÝCHOVNO  –  PASTORAČNÉ   ODDELENIE
1.S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materskej škole, 5 – 6 r.)  10 €
2. Katechézy u Dobrého Pastiera (3 – 6 r. a 7 – 9 r.)10 €
3. Miništrantský  služobný krúžok bez poplatku 
4. Biblicko – misijný krúžok (grécko-kat. farnosť) 2 €
5. Pozvaní na hostinu I. (príprava detí k 1.sv. prijímaniu, 3.r. ZŠ) 10 €
6. Pozvaní na hostinu II. (elokované pracovisko FBM)7 €
7. Pozvaní na hostinu III. (EP gréckokat.)7 € 
8. Stretká (od 12 rokov alebo 6. roč. až SŠ – rozčlenené podľa ročníkov) 7 €
9. Prijmem dar (kurz birmovancov; žiaci SŠ a starší) 10 € 
10. Dobrovoľníci služobný krúžok bez poplatku
11. Slniečko (žiaci 4.-6. ročníka ZŠ)7 € 
12. Skauti5 € 
    
VZDELÁVACIE ODDELENIE
1. Angličtina  45 €/35€
2. Škola hrou (doučovanie 1. stupeň ZŠ) 2 € 
3. Rómsky klub2 € 
    
ŠPORTOVÉ   ODDELENIE
1.Balet a gymnastika45 €/40 €
3. Futbal 45 €/40 € 
4. Hokejbal 45 €/40 €
5. Ping-pong 35 €/25 € 
    
Poznámka:tí, ktorí nám na zač. šk. roka odovzdajú svoj VP (vzdelávací poukaz), majú zľavu: 50% z už zaplateného poplatku za krúžok im bude vrátenépre deti a mladých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Snine – platí osobitná suma + VP.