Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

 Názov tematického celku a témy
 Úvodné stretnutie a oboznámenie sa so Školským poriadkom CCVČ   
 Verím – veríme /1-24 číslo podľa otázok v YOUCATe/
 Verím v Boha Otca /25-70/
 Verím v Ježiša Krista /71-112/
 Verím v Ducha Svätého /113-120/
 Verím v Cirkev /121-145/
 Verím v spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela, večný život /146-165/
 Sviatok všetkých svätých a spomienka na zosnulých /v novembri – v rámci oktávy/
 Preskúšanie vierouka – začiatkom decembra
 Úvod do morálky.  Človek a ľudské spoločenstvo /279-347/
 Prvé prikázanie  /352-358/
 Druhé prikázanie  /359-361/
 Tretie prikázanie  /362-366/   
 Štvrté prikázanie  /367-377/
 Piate prikázanie  /378-399/
 Šieste a deviate prikázanie  /400-425,462-464/   
 Siedme a desiate prikázanie  /426-451, 465-468/   
 Ôsme prikázanie  /452-461/
 Preskúšanie morálka – polovica marca
 Liturgia a úvod do sviatostí  /166-193/
 Krst  /194-202/   
 Birmovanie  /203-207/
 Eucharistia  /208-223/   
 Sviatosť zmierenia  /224-239/
 Sviatosť pomazania chorých a sväteniny  /240-247, 272-278/
 Kňazstvo  /249-259/   
 Manželstvo /260-271/   
 Preskúšanie sviatostí – začiatok  mája /podľa dátumu birmovky/