Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Škôlkari náboženstvo

Krúžok S najmenšími k Bohu  prebieha v školskom roku 2022/2023 v týchto materských školách: 

SMŠ Šampión – pondelky

MŠ Budovateľská – pondelky

SMŠ Komenského  – pondelky

MŠ Dukelských hrdinov – utorky

MŠ Kukučínova – stredy.