Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Škôlkari náboženstvo

MILÍ RODIČIA,              

Cirkevné centrum voľného času otvára  zápis detí – škôlkarov na krúžok
       „S najmenšími k Bohu“          
na šk. rok 2021/2022, kde budú deti nar. 2015 a 2016 hravou formou vovádzané do tajov biblických príbehov.                                        
Svoje dieťa môžete prihlásiť najneskôr do konca júna/júla 2021 priamo vo svojej škôlke, prípadne v CCVČ. 

PRIHLÁŠKA

Príspevok na materiály pre dieťa (omaľovánky, ruženčeky, obrázky ap.) 10,00 EUR/šk. rok stačí uhradiť až v októbri-novembri 2021.
Tí, ktorí sú v hmotnej núdzi, sú od poplatku oslobodení (je potrebné potvrdenie z ÚPSVaR o HN alebo jeho kópia). 
                                                                                                                            
Deti sa budú stretávať s katechétkou priamo v škôlke cca 3x za mesiac (ak sa nazbiera dostatočný počet prihlášok v danej MŠ).

VIAC sa môžete dočítať TU.

 

Krúžok S najmenšími k Bohu  prebiehal v školskom roku 2020/2021 v týchto materských školách: 

SMŠ Vihorlatská – pondelky

MŠ Budovateľská – pondelky

SMŠ Komenského  – pondelky

MŠ Dukelských hrdinov – utorky

MŠ Kukučínova – stredy.