Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

       Úlohou Spojeného mládežníckeho zboru je spievanie pri väčších a významnejších slávnostiach v kostole Povýšenia Sv. Kríža v Snine alebo na pozvanie aj v iných farnostiach. Občas usporadúvame aj nejaké koncerty, no naším prvoradým poslaním je predovšetkým príprava liturgických slávení.

Doteraz sme spievali pri týchto príležitostiach:

 • Vianoce – celé vianočné obdobie
 • Hromnice a Deň zasvätených
 • Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania vo farnosti Sv. Kríža v Snine (FSK) aj vo Farnosti Božieho milosrdenstva v Snine (FBM)
 • Veľkonočné trojdnie, Veľká noc
 • Turíčna vigília vo FSK aj vo FBM
 • Turíce
 • Slávnosť svätých Petra a Pavla, Cyrila a Metoda
 • Slávnosť Všetkých svätých
 • Slávnosť Krista Kráľa
 • Mariánske sviatky a slávnosti
 • Modlitbové stretnutia vo forme Taizé
 • Adorácie (moderované)
 • Duchovná obnova (pred odpustom)
 • Odpusty: Snežnej Panny Márie a Sv. Kríža vo Farnosti  Sv. Kríža v Snine
 • Odpusty vo FBM v Snine
 • Odpusty v Adidovciach, v Papíne, v Rovnom a v Stakčíne, v Stropkove, ďalej v diecéznej svätyni v Gaboltove,
 • Výročie vzniku FBM
 • Výročie posviacky chrámu a iné výročia vo FSK
 • Sv. omše za maturantov
 • Diecézny Deň zasvätených, Košice (2012)
 • Malý „odpust“ vo Valalikoch
 • Slávnosť pri príležitosti návštevy relikvií sv. Cyrila (2012) a sv. Vincenta de Paul (2019)
 • Návštevy otcov biskupov pri rozličných príležitostiach
 • Návštevy J. Em. Jozefa kardinála Tomka v oboch farnostiach Sniny
 • Kňazské primície v Snine i v iných farnostiach
 • Jubileá kňazov (výročie kňazskej vysviacky alebo životné jubileum)
 • Sv. omše za predstaviteľov mesta Snina vo FSK aj vo FBM
 • Misie vo farnosti
 • Ekumenické pobožnosti v týždni modlitieb za jednotu kresťanov
 • Slávnosti uzatvárania sviatosti manželstva (našich bývalých členov), príp. v iných mestách
 • Ukončenie roku sv. Ondreja v katedrále sv. Alžbety v Košiciach (2011)
 • Dekanátne otvorenie roka milosrdenstva vo FBM (2015)
 • Diakonská a kňazská vysviacka v katedrále sv. Alžbety v KE (2019, 2020)
 • Odpust a Fatimská sobota v diecéznej svätyni v Obišovciach (2019)
 • Členovia z nášho zboru boli prítomní v celodiecéznom zbore na BLAHOREČENÍ Anky Kolesárovej v Košiciach (2018)
 • Slávnosť uloženia relikvií bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej n./Uhom (2018)
 • ArciDiecézne Stretnutie Mládeže v Prešove (2013)
 • Celoslovenské stretnutie mládeže P15 v Poprade (2015)
 • Celoslovenské stretnutie mládeže P18 Prešove (2018)
 • Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku – štadión Lokomotíva Košice (2021)
 • ArciDiecézne Stretnutie Mládeže v Snine (2022)

Usporiadali sme tieto koncerty a vystupovali pri týchto príležitostiach:

 • Koncerty „Pokoj Vám“ – vovedenie CD Pokoj Vám do života vo FPK vo FBM a v Stakčíne (2007)
 • Benefičný koncert so zbierkou na CT prístroj pre sninskú nemocnicu (2007)
 • Koncert detí s Jimom M´c Donaldom – vovedenie CD Boh nás spája do života (2008)
 • Účinkovanie na koncerte „Deň bez bariér“ v Prešove – predstavenie CD Boh nás spája (2008)
 • Koncert „Na počiatku bol život“ – vo farnosti Humenné pod Sokolejom (2009)
 • Koncert v rámci odpustu v Adidovciach a v Rovnom (2010)
 • Koncert „Sila Ducha“ – vovedenie CD Sila Ducha do života vo FPK (2014) vo FBM (2014) a v okolitých farnostiach Sniny
 • Koncerty pre klientov v Dome pokojnej staroby v Snine
 • Vystúpenia na námestí v Snine (pred Vianocami a pod.)
 • Predvianočný koncert so ZUŠ v MsKS v Snine
 • Každoročný vianočný benefičný koncert „Pokoj ľuďom dobrej vôle“ v MsKS Snina

Vystúpenia s autorským multimediálnym dielom PREMENENÁ BOLESŤ

 • v Snine (2014)
 • vo Vysokej n. Uhom (2014)
 • v Prešove pri príležitosti návštevy KRÍŽA Svetových dní mládeže (2014)
 • v Levoči pri príležitosti júlovej púte (2016)

Niektorí naši členovia účinkovali aj pri iných príležitostiach:

 • Životné jubileá niektorých významných osobností Sniny
 • Príležitostné akcie na námestí alebo na MsÚ v Snine
 • Slávnosti 1. sv. prijímania alebo birmovania v iných farnostiach
 • Farský víkend“ Pastorácie povolaní“ v iných farnostiach
 • Posledné rozlúčky a zádušné sv. omše za rôzne osobnosti (rodičia kňazov a pod.)