Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Prvoprijímajúci – Farnosť Božieho milosrdenstva v Snine

INŠTRUKCIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCICH Z FARNOSTI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V SNINE
NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Povzbudzujeme rodičov, aby si s deťmi preopakovali základné modlitby (ot. 48 a 49) ale najmä spoločne sa s nimi doma modlili a boli prítomní na sv. omši.

Informácie z našej farnosti sledujte aj na farskej webovej stránke.


1. Základom prípravy k prvému svätému prijímaniu je duchovný život v rodine, ktorý sa prejavuje účasťou na svätej omši v nedeľu a v prikázaný sviatok. Povzbudzujeme k spoločnej modlitbe rodičov a detí doma v rodine.

2. Deti navštevujú hodiny náboženskej výchovy v škole. Prosíme rodičov, aby sa zaujímali o to, čo deti preberajú a pomáhali im pri učení otázok.

3. Stretnutia detí sú podľa skupín:

               1. skupina v stredu o 17:00,  

               2. skupina vo štvrtok o 17:00.

4. Deti sa zúčastňujú na tzv. ´detskej sv. omši´ v piatky o 18:00. Pred sv. omšou je nácvik zboru o 17:00 v kostole. 

Otázky pre prvoprijímajúcich si môžete stiahnuť  › tu