Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Vzdelávacie poukazy na šk. rok 2023/2024

Milí rodičia, milí žiaci či študenti!

Ešte stále je možné odovzdať CCVČ Váš VZDELÁVACÍ POUKAZ, a tak získať 50% zľavu z poplatku za krúžok –  DO 25.9.2023.

Prvé stretnutia krúžkov

Prvé stretnutia členov krúžkov v šk. roku 2023/2024

 • Hokejbal

pondelok 25.9.

16:00

CCVČ

 • Futbal

pondelok 18.9.

20:00

športová hala

 • Gitara a ukulele

pondelok 25.9.

15:00

CCVČ

 • Klávesy

budú kontaktovaní individuálne – telefonicky

 • Spievajme Pánovi – detský zbor

štvrtok 28.9.

17:00

v kostole

 • Prvoprijímajúci ​- Farnosť Sv. Kríža

(deti + rodičia)

štvrtok 21.9.

18:00

sv. omša 

a po nej stretnutie

 • Spievajme Pánovi – mládežnícky zbor

piatok 29.9.

17:00

CCVČ – hudobka

 • Birmovanci – Farnosť Sv. Kríža (+ ich rodičia)

piatok 22.9.

18:00

sv. omša

a po nej stretnutie

 • Slniečko (stretká detí 4.-6.roč.)

piatok 29.9.

16:30

CCVČ

 • Miništrantský

sobota 23.9.

13:30

Fara

 • KDP

Katechézy Dobrého pastiera

štvrtok 5.10. 16:30 CCVČ

Pestrý tábor „mladších“ detí

V dňoch 17.-21.7.2023 sa uskutočnil ďalší prímestský tábor pre deti.

Na tábore tvz. "mladších", čiže žiakov, ktorí ukončili 1.-5. ročník ZŠ sa spolu stretlo 41 detí, 12 animátorov a pochopitelne vedúca tábora sr. Rudolfa, SDR.

Každý deň začínal alebo končil sv. omšou, na ktorej sme si vyprosovali potrebné milosti. Slúžili ich pre nás postupne všetci kňazi našej farnosti. A Božia milosť bola naozaj s nimi, lebo počasie sa vydarilo a úrazov nebolo. 

Úvodný deň strávili v obci Topoľa, kde zažili na vlastnej koži celý proces výroby chleba – od mlátenia obilia, cez mletie zrna na múku, miesenie cesta, pílenie dreva do pece, a samotné pečenie. Popoludní samozrejme aj jedenie toho, čo si napiekli a pridali sa k tomu aj grilované špekačky.

V utorok sa mohli dosýta vyšantiť na kúpalisku v Zemplínskych Hámroch.

V stredu viedla cesta do Košíc, konkrétne do Steam arény, kde zdolávali rôzne prekážky lanovej dráhy a iné hry.

Štvrtok bol športovým dňom v areáli CSŠ. Deti si dopoludnia zahrali rôzne športy, zatancovali táborové tance, zistili o kamarátoch mnohé zaujímavosti pomocou hry bingo, jazdili na koni, naučili sa poskytnúť prvú pomoc a hravo zdolali aj iné stanovištia.

Piatok bol zavŕšením celého tábora, a tak sa všetci vybrali na celodenný výlet – tentokrát do Červeného Kláštora na splav Dunajca.  

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí svoje sily venovali akejkoľvej službe deťom či už počas celého tábora alebo len v niektorý deň.

 

Skauti na tábore

Žiadna nuda, kopu zábavy, zaujímavých zážitkov a nové kamarátstva…
to bol SKAUTSKÝ TÁBOR v Haniske pri Prešove, ktorého sa hneď v prvom prázdninovom týždni zúčastnili aj naši skauti.
Keďže na zorganizovanie vlastného tábora nemajú ešte dostatok síl, pridali sa k inému skautskému zboru.

A ako to na skautských táboroch býva, spalo sa v podsadách a počas týdňa mali možnosť vyskúšať si mnohé veci z tzv. "skautskej praxe". Jednoducho – tábor ako má byť.

Už teraz sa tešia na budúci rok 😉

 

Prímestský tábor „starší“ 3.-7.7.2023

Spolu 39 detí odštartovalo svoje prázdniny hneď od pondelka na prímestskom tábore CCVČ. Boli to takzvaní „starší“, čiže žiaci, ktorí skončili 6.-9. ročník ZŠ.

Úvodný deň bol športový. Po sv. omši sa presunuli na ihriská Cirkevnej spojenej školy, kde zahrali futbal, volejbal, florbal, bedminton, alebo si zvolili pohyb v rytme eRko-tancov. Popoludní nasledovali rôzne úlohy na stanovištiach, pri ktorých nikto nezostal suchý. Záver dňa vyplnila kruhová naháňačka.
Druhý deň po sv. omši sa účastníci tábora vyšantili na kúpalisku v Zemplínskych Hámroch. 
V štvrtok ráno sa už cestovalo vlakom do Košíc. Tam po návšteve krypty v dóme sv. Alžbety a sv. omši, nasledovalo skákanie a istá skúška odvahy a síl v Jump aréne.
A piatok – očakávaný celodenný výlet. Tentokrát doslova, lebo sa cestovalo do Vysokých Tatier už od 4:20. Odmenou však boli nádherné výhľady zo Skalnatého plesa a magistrály k Zamkovského chate až na Hrebienok. Večer ešte krátka zastávka v Košiciach na sv. omši a spovedi a potom späť do Sniny, kde už bolo po zotmení. 

Vďaka všetkým kňazom, vedúcim i animátorom za službu, vďaka ktorej všetci strávili požehnaný a krásny čas na tábore. 

 

Zábavné popoludnie hier

Množstvo detí, ukazovačky, tance, hry, súťaže a zábava – takto sme vo Farnosti Božieho milosrdenstva odštartovali prázdniny spolu s nadšenými mladými z oboch našich farností, ktorí v sobotu 1.7.2023 ochotne pripravili pre deti zábavné popoludnie hier.
Ďakujeme všetkým zapojeným a nášmu dobrému Nebeskému Otcovi za super počasie!
Radosť detí a spokojnosť ich rodičov bola nám všetkým peknou odmenou. Už teraz sa tešíme na ďalšie takéto akcie.