Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Detské rorátne sväté omše

Pozývame všetky deti na rorátne sväté omše a to zvlášť

Vo Farnosti sv. Kríža v Snine 7.12.202314.12.2023 o 6:00.

Vo Farnosti Božieho v Snine 6.12.2023 o 6:00.

Večer so svätými

V predvečer sviatku Všetkých svätých sa vo Farnosti Sv. Kríža v Snine uskutočnil slávnostný Večer so svätými, ktorého sa zúčastnilo viac ako 80 detí, mladých i dospelých prezlečených za známych i menej známych svätých.

Program, ktorého sa zúčastnili farníci z oboch sninských farností, prebiehal v Cirkevnom centre voľného času a v spolupráci so zamestnancami centra sa na jeho príprave podieľalo 20 animátorov a dobrovoľníkov. O duchovnú stránku programu sa postaral kaplán Branislav Babjak.

Účastníci v krásnych a zaujímavých kostýmoch najprv predstavili svätca alebo blahoslaveného, ktorého stvárňujú, deti zahrali scénku o Blahoslavenstvách a potom sa presunuli do kostola na vigílnu sv. omšu. Tá sa začala slávnostným sviečkovým sprievodom účastníkov, v ktorom boli najprv prinesené vzácne relikvie viacerých svätých. Relikvie zostali k úcte pred oltárom niekoľko dní.

Po skončení sv. omše všetkých čakalo chutné agapé pripravené rodičmi a starými rodičmi. Napokon účastníkov rozhýbali aktivity na stanovištiach a zábava s ukazovačkami a eRko tancami.
Veríme, že tento nádherný večer plný duchovnej krásy, radosti i zábavy všetkých zúčastnených povzbudí k nasledovaniu príkladu našich nebeských priateľov, aby sme sa raz s nimi mohli skutočne stretnúť v nebi.


„Bajkovačka“ detského zboru

V sobotu 7.10.2023 sa členovia detského zboru vybrali na spoločnú „bajkovačku“. Štartovalo sa pri budove CCVČ a cieľom bolo prvé jazero smerom na Rybníky. Nasledovalo malé občerstvenie a spoločný čas hier a súťaží. Zábavné popoludnie za mestom sme ukončili spoločnou modlitbou desiatku ruženca, keďže v daný deň bola spomienka Ružencovej Panny Márie a nasledoval návrat späť rôznymi uličkami mesta. Vďaka patrí tým, ktorí pri akcii pomohli i všetkým zúčastneným.

Pestrý tábor „mladších“ detí

V dňoch 17.-21.7.2023 sa uskutočnil ďalší prímestský tábor pre deti.

Na tábore tvz. "mladších", čiže žiakov, ktorí ukončili 1.-5. ročník ZŠ sa spolu stretlo 41 detí, 12 animátorov a pochopitelne vedúca tábora sr. Rudolfa, SDR.

Každý deň začínal alebo končil sv. omšou, na ktorej sme si vyprosovali potrebné milosti. Slúžili ich pre nás postupne všetci kňazi našej farnosti. A Božia milosť bola naozaj s nimi, lebo počasie sa vydarilo a úrazov nebolo. 

Úvodný deň strávili v obci Topoľa, kde zažili na vlastnej koži celý proces výroby chleba – od mlátenia obilia, cez mletie zrna na múku, miesenie cesta, pílenie dreva do pece, a samotné pečenie. Popoludní samozrejme aj jedenie toho, čo si napiekli a pridali sa k tomu aj grilované špekačky.

V utorok sa mohli dosýta vyšantiť na kúpalisku v Zemplínskych Hámroch.

V stredu viedla cesta do Košíc, konkrétne do Steam arény, kde zdolávali rôzne prekážky lanovej dráhy a iné hry.

Štvrtok bol športovým dňom v areáli CSŠ. Deti si dopoludnia zahrali rôzne športy, zatancovali táborové tance, zistili o kamarátoch mnohé zaujímavosti pomocou hry bingo, jazdili na koni, naučili sa poskytnúť prvú pomoc a hravo zdolali aj iné stanovištia.

Piatok bol zavŕšením celého tábora, a tak sa všetci vybrali na celodenný výlet – tentokrát do Červeného Kláštora na splav Dunajca.  

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí svoje sily venovali akejkoľvej službe deťom či už počas celého tábora alebo len v niektorý deň.

 

Skauti na tábore

Žiadna nuda, kopu zábavy, zaujímavých zážitkov a nové kamarátstva…
to bol SKAUTSKÝ TÁBOR v Haniske pri Prešove, ktorého sa hneď v prvom prázdninovom týždni zúčastnili aj naši skauti.
Keďže na zorganizovanie vlastného tábora nemajú ešte dostatok síl, pridali sa k inému skautskému zboru.

A ako to na skautských táboroch býva, spalo sa v podsadách a počas týdňa mali možnosť vyskúšať si mnohé veci z tzv. "skautskej praxe". Jednoducho – tábor ako má byť.

Už teraz sa tešia na budúci rok 😉

 

Prímestský tábor „starší“ 3.-7.7.2023

Spolu 39 detí odštartovalo svoje prázdniny hneď od pondelka na prímestskom tábore CCVČ. Boli to takzvaní „starší“, čiže žiaci, ktorí skončili 6.-9. ročník ZŠ.

Úvodný deň bol športový. Po sv. omši sa presunuli na ihriská Cirkevnej spojenej školy, kde zahrali futbal, volejbal, florbal, bedminton, alebo si zvolili pohyb v rytme eRko-tancov. Popoludní nasledovali rôzne úlohy na stanovištiach, pri ktorých nikto nezostal suchý. Záver dňa vyplnila kruhová naháňačka.
Druhý deň po sv. omši sa účastníci tábora vyšantili na kúpalisku v Zemplínskych Hámroch. 
V štvrtok ráno sa už cestovalo vlakom do Košíc. Tam po návšteve krypty v dóme sv. Alžbety a sv. omši, nasledovalo skákanie a istá skúška odvahy a síl v Jump aréne.
A piatok – očakávaný celodenný výlet. Tentokrát doslova, lebo sa cestovalo do Vysokých Tatier už od 4:20. Odmenou však boli nádherné výhľady zo Skalnatého plesa a magistrály k Zamkovského chate až na Hrebienok. Večer ešte krátka zastávka v Košiciach na sv. omši a spovedi a potom späť do Sniny, kde už bolo po zotmení. 

Vďaka všetkým kňazom, vedúcim i animátorom za službu, vďaka ktorej všetci strávili požehnaný a krásny čas na tábore.