Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Jarné prázdniny v CCVČ

Počas jarných prádznin mali deti nášho mesta možnosť stráviť čas rôznym spôsobom. Farnosť sv. Kríža v Snine pripravila pre ne 3-dňový program.

Na jeden z týchto prázdninových dní bol pripravený zaujímavý program plný hier a tvorivosti v našom CCVČ v spolupráci s eRkom.

Tešíme sa zo všetkých detí, ktoré prijali pozvanie a určite neoľutovali, že naše CCVČ dnes navštívili. Sme radi, že do spoločenstva detí prišli aj deti z Ukrajiny, ktoré momentálne žijú na území nášho mesta.

Vďaka všetkým, ktorí dnešný program pre deti pripravili.

 

Taký veľký, taký malý môže svätým byť

V prvom novembrovom týždni, keď slávime slávnosť Všetkých svätých a tiež máme možnosť získať odpustky pre duše v očistci, sa na detskej svätej omši 3.11.2022 objavil „zástup svätých“. Deti mali možnosť prísť na túto svätú omšu oblečené za niektorého svätca či blahoslaveného. Tak sa zviditeľnila prítomnosť mnohých tých, ktorí nás predišli do večnosti a teraz zažívajú plné spoločenstvo s Bohom. Sú nám vzorom, sú s nami pri každom slávení svätej omše a ich príhovor nám je veľkou pomocou. Byť svätým, čiže  dosiahnuť nebo, je cieľom každého z nás.
Svätá omša bola ukončená krátkou adoráciou, litániami k všetkým svätým a eucharistickým požehnaním.
A keďže v „zástupe svätých“ sa objavil aj svätý Mikuláš, nikto neodchádzal s prázdnymi rukami.

Aj deti dokážu veľké veci… prosíme, pomôžte vyslobodzovať duše

Počas prvej oktávy novembra (od 1. do 8.) vyslobodzujeme duše z očistca. Pozývame k tomu vás všetkých, aj deti.

Milé deti, pripravili sme pre vás aktivitu – za každý deň, keď splníš všetky tieto podmienky:

  • Účasť na Eucharistii

  • Návšteva cintorína

  • Modlitba za duše a na úmysel sv. otca

  • Túžba nehrešiť

môžeš presunúť jednu dušu – 1 srdiečko – na nástenke z očistca do neba.

Preto vás všetkých pozývame ku každodennému sv. prijímaniu a modlitbe na cintoríne – nie je to veľa, ale takto môžeme urobiť veľmi veľa!

Ako vidíte, v našom nebi okrem Ježiša a Márie už máme svätých a blahoslavených o ktorých sme si už na ´detských´ sv. omšiach hovorili – sv.Pius X., sv.Faustína, bl.Carlo Acutis, sv.Dominik Savio, bl.Anka… a pribudnú tam aj tí, ktorých svojou snahou vyslobodíme. Zapojme sa všetci, aby sme pomohli čo najviac dušiam 😇 tie budú za nás potom určite s radosťou orodovať v nebi.

A nezabudnite, vo štvrtok 3.11. si urobíme také malé nebo aj my na ´detskej´ sv. omši – treba prísť v kostýme svätého.

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov a Katechézy Dobrého Pastiera

Rímskokatolícka farnosť Svätého Kríža Snina v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu v Košiciach organizujú:

 

Kurz pre rodičov detí do 10 rokov

Keď deti cítia, že ich milujeme nefalšovanou láskou, rozjasní sa im celý svet.

Vo vnútri sa cítia istejšie a je oveľa pravdepodobnejšie, že budú konať dobro vo svete.

Dr. Gary Chapman

 

Manželia Leeovci, tvorcovia kurzov o rodičovstve ukazujú, že dobrému rodičovstvu sa dá naučiť. Rodinný život  sa môže stať radostným a napĺňať tak rodičov, aj ich deti.

Kurz  pomáha rodičom cielene a tvorivo podporovať zdravý rodinný život a je založený na kresťanskom poňatí lásky. Sme presvedčení, že každý rodič nájde na tomto kurze niečo konštruktívne. Mnohým pomôže vyriešiť zložité situácie, či predchádzať problémom, ktorým čelia pri výchove svojich detí. Iným zasa pomôže, aby sa z dobrých rodičov stali ešte lepšími.

Kurz pozostáva z piatich stretnutí s prednáškou – premietaná z DVD (manželia Leeovci) a diskusiou v skupinách.

Témy stretnutí:

  1. Budovanie pevných základov
  2. Napĺňanie potrieb našich detí
  3. Stanovenie hraníc
  4. Učiť deti zdravým vzťahom
  5. Náš dlhodobý cieľ

Vezmite so sebou aj deti – pre ne sú v rovnakom čase vždy pripravené KATECHÉZY DOBRÉHO PASTIERA

(primárne určené pre vek 3 – 7 r. ale môžu sa ich zúčastňovať aj staršie deti)

Začiatok kurzu: 20. októbra 2022 o 16:30

Pokračovanie: 27. októbra, 3.novembra – vždy o 16:30

Miesto: nová sála Opus Dei v Snine.
Prihlasovanie: u manželov Čopových, kontakt: 0905970956, copovi.jm@gmail.com

Skautský mini-tábor

Najvýchodnejší skautský minitábor na Slovensku

V dňoch 27. – 29. augusta 2022 sa v Uliči pri ukrajinskej hranici uskutočnil  najvýchodnejší skautský minitábor na Slovensku. Zúčastnili sa na ňom včielky, vĺčatá a skauti zo Sniny. Presnejšie povedané tri včielky (Terezka, Betka a Natálka), tri vĺčatá (Dominik, Vilko a Tobiáš), jeden skaut (radca Samo) a dvaja oldskauti (vodca tábora Edo a teta kuchárka Jana). Spolu nás teda bolo deväť. Ubytovaní sme boli v obecnej ubytovni –  bývalej materskej škôlke, za čo patrí vďaka pánovi starostovi.

Hlavným cieľom nášho minitábora bolo stmeliť náš malý skautský oddiel zo Sniny. Druhým cieľom bolo cez získavanie bobríkov prekonávať seba a posúvať svoje hranice. Snažili sme sa teda naplniť heslo vĺčat a včielok – byť stále lepším, lepšou. Najviac získaných bobríkov bolo: bobrík mierenia, bobrík sily a bobrík odvahy. Nikomu sa však nepodarilo získať bobríka mlčania a bobríka dobrých skutkov. Takže sa máme ešte v čom zlepšovať na budúcoročnom letnom tábore.

Najviac sa nám páčilo kúpanie v biokúpalisku pod splavom Zbojského potoka  a veselé hry, ktoré vymyslel náš radca Samo. Mali sme aj tvorivé dielne, olympijské hry, večernú opekačku, nočnú skúšku odvahy a nedeľnú svätú liturgiu v gréckokatolíckom chráme. Posledný deň sme boli na menšej túre na vyhliadkovú vežu na vrchu Holica. Odtiaľ sme videli krásu troch národných parkov: Poloniny a Vihorlat na Slovensku, Bieszczady v Poľsku a Užansky národný park na Ukrajine.

Nemali by sme zabudnúť pochváliť našu tetu kuchárku Janu za výborné jedlo. Vynikajúca bola aj pravdepodobne najlacnejšia čapovaná kofola na Slovensku v dennom bare v Uliči (iba euro za pol litra).

Už sa tešíme na budúce leto. Dúfame, že sa nám podarí pripojiť k nejakému skautskému oddielu alebo zboru a zažiť aspoň týždeň pravý skautský tábor niekde na lúke, mimo civilizácie, v podsadách, alebo v stanoch.

 

                                                                                                        brat Muzikant