Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Analýza výchovno-vzdelávacej práce za školský rok 2021/2022

Oddelenie: VZDELÁVANIA
Oddelenie: VÝCHOVNO – PASTORAČNÉ
Oddelenie: KULTÚRNO – UMELECKÉ
Oddelenie: ŠPORTOVÉ
Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti

Názov školského zariadenia: Cirkevné centrum voľného času (CCVČ)
Adresa:
 Námestie Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina
Kontakt: tel: 057-762 1555; mobil: 0911 348 363; mail:  ccvc@ccvc.sk
Web stránka: www.ccvc.sk
Zriaďovateľ: Košická arcidiecéza, Hlavná 28, Košice
Riaditeľka: Mgr. Iveta Haburajová
Rada školy: 7 členov
Počet zapísaných detí a mladých: 602  fyzický počet zapísaných členov; 622 – napočítaný (dieťa x krúžok)
V CCVČ bolo spolu fyzicky 4 interní zamestnanci 

● z toho pôsobili 4 pedagogickí pracovníci;
● ďalej pôsobili 2 nepedagogickí pracovníci;

a 14 externých vedúcich krúžkov (z toho 11 kvalifikovaní pedagógovia).

Činnosť CCVČ v školskom roku 2021/2022 prebiehala v 21 rôznych záujmových útvaroch (krúžkoch) začlenených do 4 oddelení.

Kompletnú správu si môžete pozrieť TU.