Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Ponuka  krúžkov 

 
Ponuka  krúžkov  a  poplatky  na  školský  rok  2023/2024
Prihlásení do 31. augusta 2023 platia uvedený nižší poplatok
KULTÚRNO  –  UMELECKÉ   ODDELENIE
1. Detský divadelný súbor  45 €/35 €
2. Gitara a ukulele 45 €/35 €
3. Hrajme Pánovi – „orchester“ (deti ovládajúce hru na akordeón, flautu, husle, gitaru a klávesy sa budú spoločne pripravovať na účinkovanie pri bohoslužbách) služobný krúžok bez poplatku
4. Hra na organe  služobný krúžok bez poplatku 
(tí, ktorí hrajú v Snine)
50  členovia z obcí mimo SV
5. Klávesy 45 €/35 €
6. Spievajme Pánovi (zbory – detský a mládežnícky) služobný krúžok bez poplatku
7. Spojený mládežnícky zbor služobný krúžok bez poplatku
8. Šikovné ručičky (výtvarné a tvorivé činnosti, šitie) 45 €/35 €
 
VÝCHOVNO  –  PASTORAČNÉ   ODDELENIE
1. S najmenšími k Bohu (náboženstvo v materskej škole, 5 – 6 r.)   10 €
2.  Katechézy Dobrého Pastiera (3 – 6 r. a 7 – 9 r.) 10 €
3.  Miništrantský   služobný krúžok bez poplatku 
4.  Biblicko – misijný krúžok (grécko-kat. farnosť)  2 €
5.  Pozvaní na hostinu I. (príprava detí k 1.sv. prijímaniu, 3.r. ZŠ)  10 €
6.  Pozvaní na hostinu II. (iné farnosti) 7 €
7.  Slniečko (príprava k 1. piatkom; žiaci 4. – 6. ročníka ZŠ)  7 € 
8.  Stretká (od 12 rokov alebo 6. roč. až SŠ – rozčlenené podľa ročníkov)  7 €
9.  Prijmem dar (kurz birmovancov; žiaci SŠ a starší)  10 € 
10.  Dobrovoľníci  služobný krúžok bez poplatku
11.  Down-klub 25 € 
12.  Skauti 5 € 
    
VZDELÁVACIE ODDELENIE
1.  Angličtina hrou (pre materské školy)  15 €
2.  Škola hrou (doučovanie 1. stupeň ZŠ)  2 € 
3.  Rómsky klub 2 € 
    
ŠPORTOVÉ   ODDELENIE
1. Pohybom k zdraviu (pohybové hry a cvičenia) 35 €/30 €
2.  Futbal  35 €/30 € 
3.  Hokejbal  35 €/30 €
4.  Ping-pong  30 €/20 € 
    

Poznámka:

  1. tí, ktorí nám na zač. šk. roka odovzdajú svoj VP (vzdelávací poukaz), majú zľavu: 50% z už zaplateného poplatku za krúžok im bude vrátené
  2. pre deti a mladých, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Snine – platí osobitná suma + VP.