Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Zobrazujú sa: 1 - 10 z 13 VÝSLEDKOV
POĎAKOVANIA

Vďaka naším super animátorom!

V rámci Národného týždňa manželstva sa konala Duchovná obnova pre manželov a my by sme chceli vyzdvihnúť prácu našich mladých zanietených animátorov, ktorí sa zodpovedne a s láskou postarali o …

POĎAKOVANIA

Požehnaním obrazov svätej sestry Faustíny, svätého Jána Pavla II. Mons. Bernardom Boberom

Pán Boh žehnaj všetky deti, ktoré z lásky k Ježišovi prišli slúžiť spevom, hraním na hudobný nástroj a miništrovať na bohoslužbu spojenú s požehnaním obrazov svätej sestry Faustíny, svätého Jána …

AKCIE CCVČ POĎAKOVANIA

Jasličková pobožnosť

Bolo nádherné vidieť deti menšie aj väčšie, ako priniesli svoje talenty Ježiškovi na Trojkráľovej Jasličkovej pobožnosti vo Farnosti sv. Kríža v Snine. Ich piesne, básne, tančeky a scénky o daroch …

FARSKÉ AKCIE POĎAKOVANIA

Mikuláš v meste

Po roku vyrazil Mikuláš opäť do ulíc nášho mesta, aby obdaroval každého koho stretne a takto nám všetkým pripomenul dôležitosť štedrosti, ktorá sa môže prejaviť aj v maličkostiach. A zároveň …

FARSKÉ AKCIE POĎAKOVANIA

Detské rorátne sväté omše

Požehnaná účasť detí na Mikulášskej rorátnej svätej omši potvrdzuje, že aj najmenší radi prichádzajú do kostola modliť sa k Pánovi Ježišovi. O rok snáď príde ešte viac, len potrebujeme viac …

FARSKÉ AKCIE POĎAKOVANIA

Detský zbor na Ekumenickej bohoslužbe

Počas dnešnej prvej adventnej nedele sa konala Ekumenická bohoslužba slova a posvätenie mestského adventného venca. Farnosť Božieho milosrdenstva v Snine prispela k bohoslužbe svojimi krásnymi spevmi a celú slávnosť tak …

AKCIE CCVČ POĎAKOVANIA

Večer so svätými

V predvečer sviatku Všetkých svätých sa vo Farnosti Sv. Kríža v Snine uskutočnil slávnostný Večer so svätými, ktorého sa zúčastnilo viac ako 80 detí, mladých i dospelých prezlečených za známych i menej známych svätých. Program, …

AKCIE CCVČ FARSKÉ AKCIE POĎAKOVANIA

Misijný koláč

Veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorí prišli podporiť charitatívnu akciu Farnosti Sv. Kríža v Snine, MISIJNÝ KOLÁČ, upečením prvotriednych zákuskov , finančným darom alebo dobrovoľníckou službou . Vďaka vašim otvoreným srdciam sa …