Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Zobrazujú sa: 1 - 10 z 21 VÝSLEDKOV
FARSKÉ AKCIE POĎAKOVANIA

Mikuláš v meste

Po roku vyrazil Mikuláš opäť do ulíc nášho mesta, aby obdaroval každého koho stretne a takto nám všetkým pripomenul dôležitosť štedrosti, ktorá sa môže prejaviť aj v maličkostiach. A zároveň …

FARSKÉ AKCIE POĎAKOVANIA

Detské rorátne sväté omše

Požehnaná účasť detí na Mikulášskej rorátnej svätej omši potvrdzuje, že aj najmenší radi prichádzajú do kostola modliť sa k Pánovi Ježišovi. O rok snáď príde ešte viac, len potrebujeme viac …

FARSKÉ AKCIE POĎAKOVANIA

Detský zbor na Ekumenickej bohoslužbe

Počas dnešnej prvej adventnej nedele sa konala Ekumenická bohoslužba slova a posvätenie mestského adventného venca. Farnosť Božieho milosrdenstva v Snine prispela k bohoslužbe svojimi krásnymi spevmi a celú slávnosť tak …

AKCIE CCVČ FARSKÉ AKCIE

DUCHOVNÁ ALMUŽNA

Pozrite koľko máme nových svätých orodovníkov v nebi! Deti prijímajúce Eucharistiu zachránili 141 duší a deti, ktoré ešte neboli na prvom svätom prijímaní pomohli 149 dušiam. Ďakujeme všetkým, ktorí sa …

AKCIE CCVČ FARSKÉ AKCIE POĎAKOVANIA

Misijný koláč

Veľké ĎAKUJEME všetkým, ktorí prišli podporiť charitatívnu akciu Farnosti Sv. Kríža v Snine, MISIJNÝ KOLÁČ, upečením prvotriednych zákuskov , finančným darom alebo dobrovoľníckou službou . Vďaka vašim otvoreným srdciam sa …

FARSKÉ AKCIE

Záverečný výlet na Brekov

Na záver školského roka nechýbal ani výlet pre deti, zvlášť pre tie, ktoré sa týždenne stretávali na štvrtkových sv. omšiach určených zvlášť pre ne.I keď predpoveď počasia na ten deň nebola …

FARSKÉ AKCIE

Raj pre birmovancov

Na začiatku júna skupina birmovancov sr. Rudolfy zavŕšila svoje „stretká“ víkendovkou s výletom do Slovenského raja. Stalo sa to už akousi tradíciou, že po ročnom úsilí je tu možnosť stretnúť sa s nimi aj …

FARSKÉ AKCIE KRÚŽKY OZNAMY

OTVÁRAME ZAPISOVANIE

Milí rodičia, deti, mládež či dospelí! Od 1.6.2023 prebieha zapisovanie do krúžkov na nový školský rok 2023/2024.Ak chcete, aby vaše dieťa v budúcom šk. roku pristúpilo vo Farnosti sv. Kríža v Snine•    ku 1.SV. PRIJÍMANIU (názov krúžku uveďte: …

AKCIE CCVČ FARSKÉ AKCIE

Akadémia o blahoslavenom Zefirínovi

Mučeník Zefirín – prvý rómsky blahoslavený, ktorého liturgická spomienka bola 4. mája.Práve o ňom bolo májové stretnutie Rómov v pondelok 8.5. vo Farnosti Božieho milosrdenstva v Snine, na ktorom deti z našich krúžkov scénkami predstavili úryvky z jeho života.Prítomní sa …