Telefón

0911 348 363

Email

ccvc@ccvc.sk

Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok: 10:00 - 20:00

Zobrazujú sa: 1 - 10 z 27 VÝSLEDKOV
FARSKÉ AKCIE KRÚŽKY

Detský zbor – DETI SVETLA

16. jún 2024 bol pre náš detský zbor významný deň.Pri sv. omši bol slávnostne uvedený názov zboru Deti svetla, ktorý si deti v uplynulých mesiacoch po viacerých kolách hlasovania zvolili. Zboristi zároveň vyjadrili svojím …

FARSKÉ AKCIE

Škapuliarska ďakovná púť do Stropkova

Prvoprijímajúci a ich rodiny, ale i ďalšie rodinky našej farnosti sa 15.6.2024 mohli zúčastniť púte do Stropkova, ktorú viedol pán kaplán Branislav Babjak. V Stropkove sa všetci najskôr stretli pri slávení sv. …

AKTIVITY CCVČ FARSKÉ AKCIE

Godzone Kids Tour

Godzone Kids Tour – evanjelizačný program pre deti, ktorého sa zúčastnili aj deti našich oboch farností – Svätého Kríža a Božieho milosrdenstva. Deťom sa v Prešove koncert veľmi páčil a …

AKTIVITY CCVČ FARSKÉ AKCIE

Divadlo – posledná večera

Ďakujeme deťom z Farnosti Božieho milosrdenstva, ktoré zahrali scénku Poslednej večere, a tak si mohli nie len deti, ale aj dospelí pripomenúť posledné hodiny života nášho Pána Ježiša a uvedomiť …

FARSKÉ AKCIE

Úkon kajúcnosti prvoprijímajúcich

Na detskej svätej omši sme Pánu Ježišovi odovzdali naše hriechy ukryté v slzea v kameni . V tomto úkone kajúcnosti sme si s deťmi pripravujúcimi sa na 1.sv. prijímanie pripomenuli, …

FARSKÉ AKCIE POĎAKOVANIA

Mikuláš v meste

Po roku vyrazil Mikuláš opäť do ulíc nášho mesta, aby obdaroval každého koho stretne a takto nám všetkým pripomenul dôležitosť štedrosti, ktorá sa môže prejaviť aj v maličkostiach. A zároveň …

FARSKÉ AKCIE POĎAKOVANIA

Detské rorátne sväté omše

Požehnaná účasť detí na Mikulášskej rorátnej svätej omši potvrdzuje, že aj najmenší radi prichádzajú do kostola modliť sa k Pánovi Ježišovi. O rok snáď príde ešte viac, len potrebujeme viac …

FARSKÉ AKCIE POĎAKOVANIA

Detský zbor na Ekumenickej bohoslužbe

Počas dnešnej prvej adventnej nedele sa konala Ekumenická bohoslužba slova a posvätenie mestského adventného venca. Farnosť Božieho milosrdenstva v Snine prispela k bohoslužbe svojimi krásnymi spevmi a celú slávnosť tak …