Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Športom spájame rodiny

 ‹ Projekty

Predkladateľ projektu: ZKSM – CCVČ ako partner
 

Projekt bol realizovaný pomocou Karpatskej nadácie.

 

Žiadosť o projekt bola podaná v roku 2011 a v tom istom roku bola aj schválená. Projekt bol realizovaný v mesiacoch marec až jún 2012.

 

Prostredníctvom projektu sa získali finančné prostriedky vo výške 3.600,- eur.

Z nich sa uskutočnil nákup a montáž mantinelov, nákup lavičiek a smetných košov, oprava vstupnej brány, oprava prístupového chodníka, vyčistenie priestorov ihriska.