Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Vybavenie hokejbalovej šatne a ihriska

 ‹ Projekty 

 

Predkladateľ projektu: Rímskokatolícka farnosť Sv. Kríža – CCVČ ako partner

 

Projekt bol realizovaný pomocou Prešovského samosprávneho kraja.

 

Žiadosť o projekt bola podaná v roku 2020. V tom istom roku bola aj schválená. Projekt bol realizovaný v októbri 2020.

Prostredníctvom projektu sa získali finančné prostriedky vo výške 2000,- eur, ktoré boli použité na vybavenie hokejbalovej šatne a ihriska.

Zakúpili sa 4 ks prezliekacích boxov a nová úložná skrinka.