Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zamestnanci

Riaditeľka – Mgr. Iveta Haburajová (úradné hodiny)
Úradné hodiny počas prázdnin
Pondelok 10:00 – 17:00
Utorok   9:00 – 15:00
Streda 10:00 – 17:00
Štvrtok   9:00 – 15:00
Piatok 10:00 – 17:00
školský rok 2019/2020
P: 10:00 – 11:30 16:00 – 17:30
U: 10:00 – 11:30 13:30 – 17:30
S: 10:00 – 11:30 13:30 – 17:30
Š: 10:00 – 16:00 18:30 – 19:30
P: 10:00 – 16:00 20:00 – 21:00

                          motyl

Ekonómka – Ing. Marianna Hancová
P:   8:00 – 14:00
U:   8:00 – 14:00
S:   8:00 – 14:00
Š:   8:00 – 14:00
P:   8:00 – 14:00
V prípade neprítomnosti nás kontaktujte na telefónnom čísle:  0908 366 229.
 
Interní pedagogickí zamestnanci
 1. Mgr. Iveta Haburajová /riaditeľka/ – náboženstvo v MŠ, prvoprijímajúci, Spievajme Pánovi – Spojený mládežnícky zbor, dobrovoľníci
 2. Mgr. Mária Ondrušová – Sr. Rudolfa /pedagóg/ – birmovanci, prvoprijímajúci, Slniečko
Interní nepedagogickí zamestnanci
 1.  Ing. Ján Čop /technicko-hospodársky pracovník/ –  futbal, hokejbal, stolný tenis (zast.)
 2.  Ing. Marianna Hancová /ekonómka/
 3.  Gabriela Štofíková /upratovačka/
Externí pedagogickí a iní zamestnanci resp. vychovávatelia – vedúci krúžkov
 1.  Mgr. Anton Matina, farár  – miništranti
 2.  Mgr. František Petruška – birmovanci, miništranti
 3.  Mgr. Martin Murajda, kaplán – prvoprijímajúci, birmovanci 
 4.  Mgr. Gabriela Zápotoková  – birmovanci, prvoprijímajúci
 5.  Mgr. Katarína Peterová – Sr. Blandína – birmovanci, 
 6.  Mgr. Maroš Prejsa – prvoprijímajúci – gréckokatolícka farnosť Snina-sídlisko
 7.  Mgr. Daniel Šarišský – biblicko-misijný gréckokatolícka farnosť Snina-Brehy
 8.  Mgr. Eduard Chrin – prvoprijímajúci FBM, skautská družina, gitara (zast.)
 9.  Ing. Daniela Dunajová  – prvoprijímajúci FBM
 10.  Mária Harvanová – prvoprijímajúci FBM
 11.  Mgr. Jana Kozejová – Down klub
 12.  Mgr. Erika  Gerbócová – Angličtina hrou v CMŠ
 13.  Mgr. Jana Ferencová – šikovné ručičky, škola hrou, rómsky klub mini, klávesy
 14.  Martina Waldhauserová – Spievajme Pánovi (spevácky) – mládež FBM
 15.  Bc. Ľubica Vološinová – Spievajme Pánovi (spevácky) – deti FBM
 16.  Mgr. Lenka Harakaľová – Spievajme Pánovi (spevácky) – deti FSK
 17.  Matej Futej – birmovanci 
Externí nepedagogickí zamestnanci
 1. Dana Cihrová /administrátor web stránky/