Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zamestnanci

Riaditeľka – Mgr. Iveta Haburajová (úradné hodiny)
Úradné hodiny počas prázdnin
Pondelok 10:00 – 17:30
Utorok   9:00 – 16:30
Streda 10:00 – 17:30
Štvrtok   9:00 – 16:30
Piatok 10:00 – 17:30
školský rok 2022/2023
P: 10:00 – 11:00  
U: 10:00 – 11:00 13:30 – 16:00
S: 10:00 – 11:00 14:00 – 17:30
Š: 10:00 – 16:00 19:00 – 20:00
P: 10:00 – 15:00  

V prípade neprítomnosti kontaktujte na telefónnom čísle: 0911 348 363                   motyl

Ekonómka – Anna Surinčáková
P:   7:30 – 10:30
U:   7:30 – 12:30
S:   7:30 – 15:30
Š:   7:30 – 12:30
P:   7:30 – 12:30
 
 
Interní pedagogickí zamestnanci
 1. Mgr. Iveta Haburajová /riaditeľka/ – S najmenšími k Bohu, Katechézy Dobrého Pastiera,prvoprijímajúci, Spievajme Pánovi, Spojený zbor (dospelí), Dobrovoľníci, Stretká, Slniečko 
 2. Mgr. Marta Fukasová – sr. Chantal /pedagóg/ – Hrajme Pánovi, Klávesy, Spievajme Pánovi (spevácky) – deti FPK a mládež FPK, Škola hrou
Interní nepedagogickí zamestnanci
 1.  Ing. Ján Čop /technicko-hospodársky pracovník/
 2.  Ing. Marianna Hancová /ekonómka/
Externí pedagogickí a iní zamestnanci resp. vychovávatelia – vedúci krúžkov
 1.  ThDr. Peter Fogaš, farár – miništranti FBM
 2.  Mgr. Branislav Babjak, kaplán – birmovanci, prvoprijímajúci
 3.  Mgr. Matej Futej, kaplán – miništranti, birmovanci
 4.  Mgr. Gabriela Zápotoková  – birmovanci, prvoprijímajúci
 5.  Mgr. Mária Ondrušová – sr. Rudolfa – birmovanci, prvoprijímajúci 
 6.  Mgr. Renáta Spišáková – sr. Paulína – prvoprijímajúci , birmovanci
 7.  Mgr. Maroš Prejsa, dekan – prvoprijímajúci – gréckokatolícka farnosť Snina-sídlisko
 8.  Mgr. Daniel Šarišský, farár – biblicko-misijný – gréckokatolícka farnosť Snina-Brehy
 9.  Mgr. Eduard Chrin – gitara, skautská družina, prvoprijímajúci FBM
 10.  Ing. Daniela Dunajová – prvoprijímajúci FBM
 11.  Mária Harvanová – prvoprijímajúci FBM, Down klub
 12.  Ing. Štefánia Maliňáková – birmovanci FBM
 13.  Mgr. Erika Gerbócová – Angličtina hrou v CMŠ
 14.  Ing. Ján Čop – futbal, hokejbal
 15.  Marek Gerboc – birmovanci FBM