Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

2% z dane

Aj v tomto roku sa na Vás obraciame s prosbou
o poskytnutie  2 % z Vami zaplatenej dane nášmu CCVČ.
Podporíte tak naše centrum, ktoré slúži na aktivity celého farského spoločenstva.
Vopred úprimné Pán Boh zaplať!
Všetky takto získané finančné prostriedky budú použité 
na skvalitnenie, modernizáciu a organizáciu
rôznych voľno-časových aktivít detí a celého farského spoločenstva.

2% – malá suma, ktorou sa dajú robiť veľké veci
Ď A K U J E M E smajlik

Tlačivá nájdete v miestnosti pre matky s deťmi v kostole a tiež sú dispozícii TU