Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Oddelenie: KULTÚRNO – UMELECKÉ

 
 
3. Oddelenie: KULTÚRNO – UMELECKÉ
Zodpovedná za oddelenie: Mgr. Iveta Haburajová
 
Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch:

 

  • Šikovné ručičky – náplňou krúžku bolo rozvíjať tvorivý a výtvarný talent u detí; krúžok viedla Mgr. Jana Ferencová, počet detí 5.
  • Gitara – Spoznávanie hry na gitaru v malých skupinkách, nácvik piesní podľa záujmu detí; krúžok viedol Mgr. Eduard Chrin, počet zapísaných 7.
  • Hrajme Pánovi – príprava hudobníkov hrajúcich na rôzne hudobné nástroje na spoločné účinkovanie pri sv. omšiach (ako „orchester“); krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová, počet zapísaných 8.
  • Organ – pre mladých ovládajúcich hru na klávesy spoznávanie hry na kráľovskom hudobnom nástroji – organe a ich príprava na účinkovanie v liturgii; krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová, počet zapísaných 3.
  • Klávesy – spoznávanie hry na elektronickom klávesovom nástroji a príprava hudobníkov na zapájanie sa do hrania pri sv. omšiach; krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová, počet detí 4.
  • Spievajme Pánovi (mládež + deti) – príprava mladých spevákov na účinkovanie pri sv. omšiach vo farnosti Povýšenia sv. kríža; krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová a v elokovanom pracovisku vo farnosti Božieho milosrdenstva Martina Waldhauserová.Taktiež príprava malých speváčikov – detí z rímskokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža, ktorých viedla Mgr. Lenka Harakaľová a na elokovanom pracovisku vo farnosti Božieho milosrdenstva Bc. Ľubica Vološinová. Počet zapísaných 67.

 

 

Na tomto oddelení v 6 krúžkoch pracujú 1 interný pedagogický zamestnanec a 5 externí zamestnanci (z toho 3 pedagogickí a 2 nepedagogickí). Počet zapísaných členov v tomto oddelení bol spolu 94.