Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Oddelenie: VÝCHOVNO – PASTORAČNÉ

 
 
2. Oddelenie: VÝCHOVNO – PASTORAČNÉ
Zodpovedná za oddelenie: Mgr. Iveta Haburajová
 
Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch:
 

 

•    S najmenšími k Bohu – vyučovanie náboženstva detí predškolského veku. Krúžok viedla Mgr. Iveta  Haburajová priamo v 5 MŠ. Počet detí spolu 70.
•    Katechéza Dobrého Pastiera –
katechézy pre deti vo veku 3-6 rokov, za účasti ich rodičov. Viedla Mgr. Iveta  Haburajová. Počet detí spolu 10. Stretnutí sa mohli zúčastňovať aj deti zapísané v krúžku S najmenšími k Bohu.
•    Miništrantský krúžok – ide o formáciu mladých miništrantov z Rímskokatolíckej farnosti Povýšenia sv. Kríža – viedol kaplán Mgr. Matej Futej a miništrantov z Rímskokatolíckej farnosti Božieho milosrdenstva – viedol farár  ThDr. Peter Fogaš. Chlapcov bolo spolu 29. 
•    Biblicko-misijný krúžok –
duchovno-formačné stretnutia na základe biblických textov. Krúžok viedol Mgr. Daniel Šarišský. Počet detí spolu 12.
•    Pozvaní na hostinu –
príprava detí z farnosti Povýšenia sv. Kríža na prvé sväté prijímanie. Viedli Mgr. Iveta Haburajová, Mgr. Mária Ondrušová – sr. Rudolfa, Mgr. Renáta Spišáková – sr. Paulína, Mgr. Gabriela Zápotoková, Mgr. Matej Futej. Vo Farnosti Božieho milosrdenstva – Ing. Daniela Dunajová, Mária Harvanová a Mgr. Eduard Chrin. V grécko-katolíckej farnosti – Mgr. Maroš Prejsa. Počet detí spolu 140.
•    Slniečko –
príprava detí na prvé piatky spojené s rôznymi aktivitami. Krúžok viedla Mgr. Iveta Haburajová. Počet detí spolu 42.  
•    Prijmem dar –
príprava na prijatie sviatosti birmovania a mládežnícka formácia. Viedli: Mgr. Mária Ondrušová – sr. Rudolfa, Mgr. Patrik Melkovič, Mgr. Renáta Spišáková – sr. Paulína, Mgr. Matej Futej a Mgr. Gabriela Zapotoková, Počet birmovancov 59.
•    Stretká –
deti sa stretávali na biblických a rôznych iných formačných aktivitách. Viedla Mgr. Iveta Haburajová. Počet členov spolu 11.
•    Down klub –
klub hier a rôznych aktivít pre deti s downovým syndrómom. Viedla Mgr. Jana Kozejová. Počet členov spolu 6.
•    Dobrovoľníci –
skupina mladých, ktorí prichádzali na nepravidelné aktivity a podľa možností pomáhali pri aktivitách a akciách CCVČ a oboch spomínaných farností Sniny. Viedla Mgr. Iveta Haburajová. Počet členov spolu 31.
•    Skautská družina –
skautský oddiel, celistvá formácia detí a mládeže v duchu skautských zásad. Viedol Mgr. Eduard Chrin. Počet členov spolu 8.

Na oddelení v 11 krúžkoch pracovali 2 interní pedagogickí zamestnanci a 12 externých (z toho 10 pedagogických a 2 nepedagogickí), počet detí v krúžkoch výchovno-pastoračného oddelenia bol spolu 418. Tieto krúžky prebiehali podľa možností – niektoré on-line počas mimoriadneho prerušenia činnosti školských zariadení, niektoré až po ukončení tohto prerušenia – od marca 2022.