Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Priestory

Budova CCVČ
miestnostc1a
Miestnosť č.1 (modlitebňa) – prebiehajú v nej modlitebné stretnutia a birmovanecké náuky.
miestnost c.2
Miestnosť č. 2 (učebňa) – slúži prevažne na výučbu birmovancov, anglického jazyka, ale prebieha v nej aj biblický
krúžok ako i rôzne stretnutia (biblické olympiády, pracovné stretnutia).
hudobkaa
Miestnosť č. 3 (hudobná miestnosť) – prebiehajú v nej všetky hudobné krúžky, ako sú hra na klávesy, gitaru, spevácky krúžok a tiež aj kapela.
 kniznicaa
Miestnosť č.4 (knižnica) –slúži na stretnutia rôznych spoločenstiev.
 stolny tenis
Počítačová miestnosť – slúži na výučbu počítačového krúžku.
Stolnotenisový stôl
 farsky klub
Farský klub – má všestranné využitie, prebiehajú v ňom krúžky – divadelný, miništrantský, mládežnícky klub;
birmovanecké a snúbenecké náuky, tvorivé dielne, rôzne stretnutia, posedenia i rodinné oslavy.
 velka sala 3
 spolč.sála1
Veľká sála – je našou najväčšou miestnosťou, realizujú sa v nej hlavne pohybové krúžky a to cvičenia na fit loptách,
aeróbny step, relaxačno-rehabilitačné cvičenia a stolno-tenisový krúžok. Túto miestnosť využívajú taktiež i mladí, kde
môžu hrať stolný tenis, stolový futbal a biliard. Deti si tu môžu zaskákať na veľkej trampolíne. Táto miestnosť sa využíva
aj na stretnutia prvoprijímajúcich detí, konajú sa v nej rôzne besedy a prednášky pre mládež i širšiu verejnosť, plesy,
ale aj premietanie filmov a hokeja.
 
 
 vestibul
Vestibul
 
 
 ihrisko1
Ihrisko