Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Atraktívne multifunkčné ihrisko

 ‹ Projekty

Predkladateľ projektu: ZKSM – CCVČ ako partner
 

Projekt bol realizovaný pomocou Nadácie SPP

 

Žiadosť o financovanie projektu bola podaná v roku 2012 a v tom istom roku bola aj schválená. Realizácia projektu prebiehala v mesiachoch september 2012 až apríl 2013.

Prostredníctvom projektu sa získala suma vo výške 9.055,- eur. Tieto finančné prostriedky boli použité na výmenu poškodeného ochranného oplotenia. Hracia plocha sa pokryla novou jemnozrnnou vrstvou asfaltu, ihrisko sa vyčiarovalo, renovovali sa steny vstupného objektu na ihrisko a nakúpila hokejbalová výstroj.