Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Prístavba šatne a sociálneho priestoru

 ‹ Projekty

Predkladateľ projektu: Rímskokatolícka farnosť Sv. Kríža – CCVČ ako partner

Projekt bol realizovaný pomocou Prešovského samosprávneho kraja.

Žiadosť o projekt bola podaná v roku 2019. V tom istom roku bola aj schválená. Projekt bol realizovaný v mesiacoch máj – október 2020.

Prostredníctvom projektu sa získali finančné prostriedky vo výške 20000,- eur, ktoré boli použité na výstavbu novej šatne a sociálneho zariadenia (WC, sprchy).