Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Tvorivosťou a pohybom zažeňme nudu

 ‹ Projekty

  

logo_sporitelna servit_technika

 

 
 
 
 
 
 
 
Tento projekt finančne podporila Nadácia Slovenskej sporiteľne a prebiehal od 25.7. do 5.8.2011. Hlavnými aktivitami boli:
 
  • tvorenie servítkovou technikou (Decoupage);
Tvorivé aktivity prebiehali počas 4 dní, kde sa deti oboznámili s danou technikou Každý deň tvorili na iný materiál. Výsledkom boli krásne práce ako sú nástenné hodiny, obrázky na stenu, menovky na dvere a podobne.
 
  • cvičenia na fit lopte;
Tie prebiehali počas 2 týždňov. Deti si zdokonaľovali hlavne držanie tela a taktiež zlepšovali svoju fyzickú kondíciu. 
Do projektu sa zapojilo viac ako 40 detí, mnohé z nich boli aj z iných miest Slovenska. Takáto účasť nás veľmi potešila a dúfame, že podobnú aktivitu sa nám podarí zrealizovať aj na budúce prázdniny.