Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zdravý pohyb – svieži duch

 ‹ Projekty

hod_detom

nds-logo

Tento projekt bol spolufinancovaný Nadáciou pre deti Slovenska – HODINA DEŤOM a prebiehal od októbra 2009 do júna 2010. V rámci projektu sa realizovali uvedené aktivity:
  • Fitbal: Ide o posilňovacie a balančné cvičenia na veľkých nafukovacích loptách s rehabilitačnými prvkami. Cvičenie je zamerané hlavne na spevňovanie, stabilitu a ohybnosť chrbtového svalstva, rozvíjanie a zlepšovanie koordinácie pohybu u malých detí a mladých.
  • Relaxačno-rehabilitačné cvičenia: Ide o cvičenia najmä pre deti a mládež s chybným držaním tela a skoliózou, či inými zdravotnými problémami súvisiacimi s chrbticou.
  • Aeróbny step: Ide vytrvalostné cvičenia na jednoduchom plastovom schodíku – stepu spočívajúcom vo vystupovaní a zostupovaní v rytme hudby. Cvičenie pomáha formovať predovšetkým sedacie a stehenné svalstvo za súčasného vysokého výdaja energie.
Našim cieľom bolo rozvíjanie a obohatenie priateľských vzťahov, zmysluplnejšie vypĺňanie voľného času účasťou na uvedených aktivitách, zlepšovanie psychickej pohody a odbúravanie stresu, rozvíjanie pohybových zručností a zlepšovanie fyzickej kondície a výkonnosti, čo sa nám aj podarilo.
Na projekte spolupracovali Cirkevná spojená škola, Rímsko-katolícky farský úrad v Snine, Mestský úrad Snina, predajňa Tomino, detská pediatrička a kardiologička – MUDr. Mária Kostelníková, ktorí nám pomohli s propagáciou projektu. A samozrejme nezabúdame na dobrovoľníkov, ktorí nám pomohli pri dovoze a príprave pomôcok na cvičenie i úprave priestoru. V neposlednom rade sa chceme poďakovať Nadácii Hodina deťom, ktorá vybrala a finančne podporila náš projekt. Bez ich finančnej pomoci by sme ho nemohli realizovať. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.