Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Zamestnanci

Riaditeľka – Mgr. Iveta Haburajová (úradné hodiny)
Úradné hodiny počas prázdnin
Pondelok 10:00 – 17:30
Utorok   9:00 – 16:30
Streda 10:00 – 17:30
Štvrtok   9:00 – 16:30
Piatok 10:00 – 17:30
školský rok 2020/2021
P: 10:00 – 11:00  
U: 10:00 – 11:00 13:00 – 17:30
S: 10:00 – 11:00 13:00 – 17:30
Š: 10:00 – 16:00 19:00 – 20:00
P: 10:00 – 15:00  

V prípade neprítomnosti kontaktujte na telefónnom čísle: 0911 348 363                   motyl

Ekonómka – Ing. Marianna Hancová
P:   8:00 – 14:00
U:   8:00 – 14:00
S:   8:00 – 14:00
Š:   8:00 – 14:00
P:   8:00 – 14:00
V prípade neprítomnosti kontaktujte na telefónnom čísle: 0908 366 229
 
Interní pedagogickí zamestnanci
 1. Mgr. Iveta Haburajová /riaditeľka/ – S najmenšími k Bohu, Katechézy Dobrého Pastiera, prvoprijímajúci, Organ, Spievajme Pánovi – Spojený zbor (dospelí), Dobrovoľníci, Stretká
 2. Mgr. Marta Fukasová – Sr. Chantal /pedagóg/ – birmovanci, Slniečko, Hrajme Pánovi, Klávesy, Spievajme Pánovi (spevácky) – deti a mládež, Škola hrou
Interní nepedagogickí zamestnanci
 1.  Ing. Ján Čop /technicko-hospodársky pracovník/ –  futbal, hokejbal
 2.  Ing. Marianna Hancová /ekonómka/
Externí pedagogickí a iní zamestnanci resp. vychovávatelia – vedúci krúžkov
 1.  ThDr. Peter Fogaš, farár – birmovanci, miništranti FBM
 2.  Mgr. František Petruška, kaplán – birmovanci, miništranti
 3.  Mgr. Matej Futej, kaplán – birmovanci, prvoprijímajúci 
 4.  Mgr. Gabriela Zápotoková  – birmovanci, prvoprijímajúci
 5.  Mgr. Mária Ondrušová – Sr. Rudolfa – birmovanci, prvoprijímajúci 
 6.  Mgr. Maroš Prejsa, dekan – prvoprijímajúci – gréckokatolícka farnosť Snina-sídlisko
 7.  Mgr. Daniel Šarišský, farár – biblicko-misijný – gréckokatolícka farnosť Snina-Brehy
 8.  Mgr. Eduard Chrin – gitara, skautská družina, prvoprijímajúci FBM,
 9.  Ing. Daniela Dunajová – prvoprijímajúci FBM
 10.  Mária Harvanová – prvoprijímajúci FBM
 11.  Mgr. Jana Kozejová – Down klub
 12.  Mgr. Erika Gerbócová – Angličtina hrou v CMŠ
 13.  Martina Waldhauserová – Spievajme Pánovi (spevácky) – mládež FBM
 14.  Mária Peťová – Spievajme Pánovi (spevácky) – deti FBM
 15.  Bc. Dominika Reháková – sr. Efraima – prvoprijímajúci 
Externí nepedagogickí zamestnanci
 1. Dana Cihrová /administrátor web stránky/
 2. Alžbeta Balážová /upratovačka/