Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

CD – Boh nás spája

› Texty piesní

Predstavujeme CD

„ Boh nás spája “

 Na začiatku bol mimoriadne odvážny nápad umožniť talentovaným hendikepovaným i zdravým deťom a mladým ľuďom spoločne naspievať album piesní.
       Otcom myšlienky je americký country-gospelový spevák Jim McDonald, ktorého zaujali výkony talentovaných hendikepovaných ľudí na 5.ročníku Dňa bez bariér v DJZ v Prešove. Spoločne so svojou manželkou Katie sa podujali celý projekt osobne podporiť a režírovať.
       Cieľom celého snaženia všetkých zúčastnených na projekte bolo ukázať širokej verejnosti, že aj deti a mladí s rôznym druhom zdravotného postihnutia, spoločne so svojimi zdravými priateľmi, vedia zmysluplne tráviť svoj voľný čas a vedia preukázať svoj talent.

Projektu sa zúčastnili deti a mladí ľudia:
– z Domova sociálnych služieb v Osadnom
– Detského domova v Hostoviciach
– Domova sociálnych služieb Humenné – Podskalka
– Cirkevnej spojenej školy sv. Cyrila a Metoda v Snine
– Gymnázia v Snine
– a Spojenej školy internátnej v Humennom

Poďakovanie za vydanie tohto CD patrí predovšetkým Bohu a všetkým spevákom za láskavé a dobrovoľné poskytnutie talentu a času pre tento projekt.
Ocenenie si zaslúžia i riaditeľky a kolegyne zo zariadení, ktoré našich mladých niekoľko mesiacov pripravovali.
Zvláštne poďakovanie za trpezlivosť, citlivý prístup a dramaturgiu projektu i poskytnutie priestorov na nahrávanie patrí riaditeľke Cirkevného centra voľného času v Snine Mgr. Ivete Haburajovej a jej kolegyniam a kolegom.
Vďaka patrí aj Kontu Orange i ďalším sponzorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zrode tohto albumu.