Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Činnosť

       Úlohou Spojeného mládežníckeho zboru je spievanie pri väčších a významnejších slávnostiach v kostole Povýšenia Sv. Kríža v Snine alebo na pozvanie aj v iných farnostiach. Občas usporadúvame aj nejaké koncerty, no naším prvoradým poslaním je predovšetkým príprava liturgických slávení.

 

Doteraz sme spievali pri týchto príležitostiach:
 
 • Vianoce – celé vianočné obdobie
 • Hromnice a Deň zasvätených
 • Slávnosť udeľovania sviatosti birmovania vo farnosti Sv. Kríža v Snine (FSK) aj vo Farnosti Božieho milosrdenstva v Snine (FBM)
 • Veľkonočné trojdnie, Veľká noc
 • Turíčna vigília vo FSK aj vo FBM
 • Turíce
 • Slávnosť svätých Petra a Pavla, Cyrila a Metoda
 • Slávnosť Všetkých svätých
 • Slávnosť Krista Kráľa
 • Mariánske sviatky a slávnosti
 • Modlitbové stretnutia vo forme Taizé
 • Adorácie (moderované)
 • Duchovná obnova (pred odpustom)
 • Odpusty: Snežnej Panny Márie a Sv. Kríža vo Farnosti  Sv. Kríža v Snine 
 • Odpusty vo FBM v Snine
 • Odpusty v Adidovciach, v Papíne, v Rovnom a v Stakčíne, v Stropkove, ďalej v diecéznej svätyni v Gaboltove,
 • Výročie vzniku FBM
 • Výročie posviacky chrámu a iné výročia vo FSK
 • Sv. omše za maturantov
 • Diecézny Deň zasvätených, Košice (2012)
 • Malý „odpust“ vo Valalikoch 
 • Slávnosť pri príležitosti návštevy relikvií sv. Cyrila (2012) a sv. Vincenta de Paul (2019)
 • Návštevy otcov biskupov pri rozličných príležitostiach
 • Návštevy J. Em. Jozefa kardinála Tomka v oboch farnostiach Sniny 
 • Kňazské primície v Snine i v iných farnostiach
 • Jubileá kňazov (výročie kňazskej vysviacky alebo životné jubileum)
 • Sv. omše za predstaviteľov mesta Snina vo FSK aj vo FBM
 • Misie vo farnosti 
 • Ekumenické pobožnosti v týždni modlitieb za jednotu kresťanov
 • Slávnosti uzatvárania sviatosti manželstva (našich bývalých členov), príp. v iných mestách
 • Ukončenie roku sv. Ondreja v katedrále sv. Alžbety v Košiciach (2011)
 • Dekanátne otvorenie roka milosrdenstva vo FBM (2015)
 • Diakonská a kňazská vysviacka v katedrále sv. Alžbety v KE (2019, 2020)
 • Odpust a Fatimská sobota v diecéznej svätyni v Obišovciach (2019)
 • Členovia z nášho zboru boli prítomní v celodiecéznom zbore na BLAHOREČENÍ Anky Kolesárovej v Košiciach (2018)
 • Slávnosť uloženia relikvií bl. Anky Kolesárovej vo Vysokej n./Uhom (2018)
 • ArciDiecézne Stretnutie Mládeže v Prešove (2013)
 • Celoslovenské stretnutie mládeže P15 v Poprade (2015)
 • Celoslovenské stretnutie mládeže P18 Prešove (2018)
 • Návšteva Svätého Otca Františka na Slovensku – štadión Lokomotíva Košice (2021)
   

Usporiadali sme tieto koncerty a vystupovali pri týchto príležitostiach:

 • Koncerty „Pokoj Vám“ – vovedenie CD Pokoj Vám do života vo FPK vo FBM a v Stakčíne (2007)
 • Benefičný koncert so zbierkou na CT prístroj pre sninskú nemocnicu (2007)
 • Koncert detí s Jimom M´c Donaldom – vovedenie CD Boh nás spája do života (2008)
 • Účinkovanie na koncerte „Deň bez bariér“ v Prešove – predstavenie CD Boh nás spája (2008)
 • Koncert „Na počiatku bol život“ – vo farnosti Humenné pod Sokolejom (2009)
 • Koncert v rámci odpustu v Adidovciach a v Rovnom (2010)
 • Koncert „Sila Ducha“ – vovedenie CD Sila Ducha do života vo FPK (2014) vo FBM (2014) a v okolitých farnostiach Sniny 
 • Koncerty pre klientov v Dome pokojnej staroby v Snine
 • Vystúpenia na námestí v Snine (pred Vianocami a pod.)
 • Predvianočný koncert so ZUŠ v MsKS v Snine
 • Každoročný vianočný benefičný koncert "Pokoj ľuďom dobrej vôle" v MsKS Snina

Vystúpenia s autorským multimediálnym dielom PREMENENÁ BOLESŤ 

 • v Snine (2014)
 • vo Vysokej n. Uhom (2014) 
 • v Prešove pri príležitosti návštevy KRÍŽA Svetových dní mládeže (2014)
 • v Levoči pri príležitosti júlovej púte (2016) 

Niektorí naši členovia účinkovali aj pri iných príležitostiach:

 • Životné jubileá niektorých významných osobností Sniny
 • Príležitostné akcie na námestí alebo na MsÚ v Snine
 • Slávnosti 1. sv. prijímania alebo birmovania v iných farnostiach
 • Farský víkend“ Pastorácie povolaní“ v iných farnostiach
 • Posledné rozlúčky a zádušné sv. omše za rôzne osobnosti (rodičia kňazov a pod.)