Námestie Jána Pavla II. 2059
069 01 Snina

Ponuka krúžkov

Kultúrno umelecké oddelenie
Výchovno pastoračné oddelenie
Športové oddelenie
Vzdelávacie oddelenie

Príprava

prvoprijímajúcich
birmovancov

Oddelenie: ŠPORTOVÉ

 
 
4. Oddelenie: ŠPORTOVÉ
Zodpovedný za oddelenie: Ing. Ján Čop
 
Krúžky patriace do tohto oddelenia, vedúci a počet detí a mladých v príslušných krúžkoch:
 
  • Futbal – chlapci sa oboznamovali s pravidlami futbalu a samotnej hry a trénovali ju; krúžok viedol Ing. Ján Čop. Počet zapísaných 16.
  • Hokejbal – chlapci sa oboznamovali s pravidlami hry a trénovali ju. Krúžok viedli Ing. Ján Čop. Počet zapísaných 133.
  • Stolný tenis – základy stolného tenisu, pravidlá hry a spoločné zápasy. Viedol Ing. Ján Čop. Počet zapísaných 1.
V tomto oddelení v 3 krúžkoch pracoval 1 interný nepedagogický zamestnanec. Počet detí a mladých v tomto oddelení bol spolu 150.